Att sanera mögel

Att sanera mögel kan innebära allt från att tvätta rent en yta av kakel med Fulstopp till att praktiskt taget riva ut en hel inredning, byta takstolar och gräva en ny källare. Vad som bestämmer saneringens omfattning är hur djupt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst eller som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel däremot är en stor mängd svampceller som bildar en tråd vilka kallas hyf. Flera sådana hyfer bildar sedan ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan växa invasivt och etablerar sig väl i porösa material, så som betong och trä.

Mögel tycker om att växa där det finns fukt, så oftast har man inte bara problem med mögelangrepp utan även med fuktskador när man börjar utreda om det är dags för mögelsanering. Mögel trivs att växa på organiska material, så som trä, jord och smuts i till exempel badrum. Gamla matrester har nog alla någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet lager mögel – det är det lätt att slänga, men vad gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går också hand i hand med dålig lukt – mögeldoften är en speciell lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man beskriva den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Speciellt i sitt eget hus är det svårt att känna små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att utreda exakt var man har mögel kan man ta hjälp av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en bra idé om man misstänker att det finns mögel och inte är säker på var.

Vid mindre angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli av med möglet. Svampar kan inte växa på rent kakel, utan kräver smuts, så som tvålrester och hudavlagringar som förekommer i alla badrum. Man behöver inte mycket material för att bekämpa möglet på sådana ytor – vanligt diskmedel att skrubba med, och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger för att inte få tillbaka möglet på ett tag.

Kom ihåg att det alltid finns en anledning till varför möglet växer, och det stavas i nästan alla fall fukt. Det är viktigt att kontrollera ventilation och inte låta fukt bli stående.

Vid lite mer omfattande angrepp kan man välja att använda fogging. Det är en apparat som hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då tränga in på svåråtkomliga platser. Foggingmaskin uppföljs gärna med avfuktare och det finns ett flertal firmor runt om i landet som sysslar med detta.

I riktigt svårt angripna hus finns inget att göra än att byta ut det angripna materialet. Det kan vara mycket omfattande och dyrt. Är angreppet så allvarligt att man inte kan bo eller vistas i huset innan det åtgärdas så kan man ansöka om statlig ekonomisk hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta sätt är att man helt blir av med svampen samt dess sporer och mykotoxiner.

Vilka medel passar bra vid mögeltvätt?

Det finns olika preparat som man kan använda vid mögeltvätt. Listan kan göras lång över olika mer eller mindre dyra medel. Vad är skillnaden mellan dem och är det dyra medlet alltid det bästa?

Mögel ska man aldrig tolerera i sitt hus, då det kan bli farligt för de som bor där. Hur kraftigt mögel påverkar människor är olika, bland annat är vanliga symptom vid mögelangrepp snuva, hosta, nysningar, upprepade infektioner, irriterad hud, eksem, huvudvärk, yrsel och onormal trötthet. Ofta lider flera personer i huset samtidigt av liknande symptom.

För att mögel och annan mikrobiell påväxt ska tillväxa är det viktigt att det finns några gynnsamma faktorer. Den viktigaste är fukt. Ju fuktigare desto snabbare växer sig möglet stort. Andra viktiga saker är föda, vilket i stort sett innebär något organiskt och kan vara allt från träplankor till en halväten pizza.

För att svampar ska växa snabbt behöver det vara en behaglig temperatur, vilket för de flesta mögel är någonstans strax över normal rumstemperatur, det vill säga mellan 20-25 grader. Och så behöver möglet tid på sig att växa. Ju gynnsammare de tre övriga faktorerna – fukt, föda och temperatur – är, desto kortare tid tar det för möglet att växa.

Man kan känna igen mögel på lite olika sätt, bland annat är det ganska vanligt att möglet ger ifrån sig en dålig lukt, att det kanske växer delvis synligt och att man börjar få något eller några av ovan nämnda symptom. Det är inte alltid lätt att härleda upprepade förkylningar till mögel, heller är det inte alla gånger lätt att känna lukten av mögel, speciellt inte i ett utrymme där man vistas mycket, så som sitt hem.

Det är viktigt att man tar reda på exakt hur stora delar av huset som har blivit angripet, vilka material det rör sig om och så vidare. Det har att göra med hur stor sanering huset måste genomgå. Ofta blir fasaden mögelangripen till följd av fukt, väder och vind. Det är viktigt att man håller huset rent, även på utsidan.

Att tvätta fasaden kan kort hjälpa om den har blivit angripen av mögel och alger. Oftast kommer dock svamp och alger tillbaka efter ett år eller så. Tyvärr spelar det ingen större roll vilket preparat man använder. Tester visar att det fungerar lika bra med helt vanligt handdiskmedel som med dyra mögeltvättmedel.

En bra sak att tänka på om man har fått mögelväxt på fasaden är att tvätta grundligt med valt rengöringsmedel, låta torka och sedan måla med en bra färg. Detta verkar skydda huset långt mycket bättre än att bara tvätta med mögeltvätt och därefter inte måla om. Det är dock viktigt att man väljer en bra färg.

När man tittar på mögeltvättmedel ska man tänka sig för både en och två gånger – se till så att tvättmedlet är miljövänligt. Har man påväxt i sitt badrum, på kakel och i kakelfogare, kan det vara lockande att använda sig av klorin. Det är inte bara dåligt för miljön, klorin fungerar inte speciellt bra som mögeldödande medel. Istället kan man använda en blandning av vatten och antingen bikarbonat eller vittvinsvinäger.

Det finns docke ett medel som slår det mesta och det är Fulstopp.

Mögelsvamp, vad det innebär och hur man får bort det

Mögelsvamp är ofta förknippat med obehagliga problem och dåligt lukt. Det finns en rad olika sorters mögelsvampar. Mögel kan avge mögelsporer, mykotoxin och MVOC (microbial volatile organic compound, gaser som ofta uppfattas som dålig lukt).

Mögel bildar nätverk som kallas mycel, i vilket det växer långa trådar – hyfer. Längs med dessa trådar kan möglet transportera näringsämnen och vatten. Uppbyggnaden gör så att mögelsvampen kan växa sig mycket stor och kan även tränga in i porösa material så som trä och betong. Det är alltså ofta bara en liten del som syns.

Mögel som inte bildas giftiga gaser används vid framställning av till exempel ostar. Från mögelsvampen Penicillium kommer även penicillin, vilket är revolutionerande inom medicin och vårt främsta vapen mot bakteriella infektioner. Alltså är inte allt mögel alltid av ondo. Penicillium kan dock även ge allergi och astma om det får växa till sig i ett hus.

Vissa grupper av mögel, så som svartmögel, är fruktade ur hälsosynvinkel då de kan ge upphov till allvarliga svampinfektioner, till exempel Aspergillus som kan ge aspergillosis. Aspergillosis är en fruktad sjukdom speciellt för människor med nedsatt immunförsvar och kan leda till döden.

Vanliga symotom som man kan utveckla om man vistas i mögelangripna hus är astma, allergi, hosta, nästäppa, hudirritation, upprepade förkylningar, onormal trötthet, mag- och tarmproblem med mera. Det är alltså ganska vaga symptom som inte alltid för tankarna till mögel. Om man upplever symptom som ovan nämnda är en bra idé att höra med andra som bor eller vistas mycket i samma hus om de upplever liknande saker.

Man ska aldrig tolerera att bo eller vistas (arbete, skola, dagis och så vidare) i en byggnad som är mögelangripen. Det ska utföras mögelsanering. Man kan sanera på olika sätt, och det är omdiskuterat vilka som är bäst.

Om mögelangreppet är litet och på oorganisk slät yta, så som kakel i badrum, kan man tvätta med vinäger (vittvins-) eller bikarbonat utspätt i vatten för att döda möglet, hellre än att använda klorin, som förvisso fungerar på dessa ytor, mer är mycket giftigt.

Om det rör sig om porösa material är risken för motsatt effekt stor om man använder klorin eftersom det ofta är utspätt med vatten och inte kan tränga ner och döda allt mögel. Det är troligt att mögelsvampen snart blommar upp igen efter en sådan behandling och det enda man har åstadkommit är att hälla ut lite gift.

Ett bättre val än Klorin är Fulstopp. Det fotrsätter verka framåt i tiden.

Om möglet finns på mer porösa ytor, så som betong i till exempel källare, är det bättre att använda sig av foggingmetod eller fotokatalytiska luftrenare. Vid fogging hettas saneringsmedlet upp så att det förångas till små droppar. Dessa droppar kan sedan lättare tränga in i porösa material och in i svåråtkomliga utrymmen och där döda möglet.

Är mögelangreppet så svårt att man inte kan bo kvar i huset förrän det har skett sanering kan man få ekonomiskt stöd från staten. Vid så allvarliga fall av mögel och annan mikrobiell påväxt räcker det ofta inte med avfuktare och mögeldödande medel utan man måste ta bort allt det angripna materialet. Det är ett omständigt och dyrt projekt, men också det enda som inte bara tar bort mögelsvampen utan även sporer och mykotoxiner.

Hur går mögelsanering till?

Innan och vid mögelsanering finns det några saker att tänka på. Det finns olika metoder vid sanering, beroende hur kraftigt angripet utrymmet, var det befinner sig samt vad det är för typ av mögel.

Mögel tycker om fukt och kan växa till sig ganska fort i ett fuktigt, dåligt ventilerat hus. Platser där det är vanligt med mögel är bland annat källare, badrum och vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre olika utrymmen är att de ofta är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har ofta blivit tilläggsisolerade lite för bra, varpå den tidigare luftgenomströmningen som var en följd av dålig isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna ofta små och dåligt ventilerade, vilket direkt blir en orsak till att fukten stannar. Badrum utsätts dagligen för fukt i och med att man duschar och badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan även växa på oorganiskt material, så som kakel och betong, helst om det är belagt med smuts och jord.

Mögel avger mögelsporer, mykotoxiner och gaser. Det är gaserna som ger dålig lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan orsaka allergier och irriterade luftvägar, men även allvarligare symptom. Därför ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det vistas människor.

Om man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så sätt ringa in var möglet växer och hur allvarligt mögelangreppet är.

Oavsett hur stort eller litet mögelangreppet är ska man alltid se över orsaken till varför möglet har kunnat växa till. Ofta rör det sig om dålig dränering och ventilation och om man åtgärdar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på olika sätt. Vid ett mindre angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det ofta med att använda rengöringsmedel och ättika. Kommer möglet tillbaka kan man använda sig av klorin för att döda svampen. Det är dock inte säkert att man får bort mögelfläckarna; svartmögel ger små svarta prickar vilka kan vara mycket svåra att få bort från fogar och kakel.

Om man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder eller i porösa material kan fogging vara en god idé. Fogging innebär att man med hjälp av en speciell apparat värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig lätt in i varje skrymsle och vrå samt kan tränga in i porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder dödar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner och sporer som möglet avger. För att bli av med dålig lukt kan man använda sig av fogging, fast då med luktneutraliserande medel som hettas upp.

Om man har stora mängder mögel är det bästa sättet att helt enkelt ta bort det skadade materialet och ersätta det med nytt och fräscht, som därefter behandlas med Fulstopp. Detta är ett kostsamt och omständigt arbete, men det mest effektiva eftersom man får bort även svampsporer, mykotoxin och dålig lukt till följd av gaser.

Alltså finns det hopp om att bli av med mögel i hus och byggnader, men man ska tänka till vilken metod av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och gärna kombinera det med avfuktning.

Mögel i källare

Det är inte alls ovanligt med mögel i källare. Det finns olika orsaker till varför mögel verkar trivas i just källare, förutom badrum och vindar. En vanlig orsak till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som tidigare varit skonade är att många äldre hus har blivit renoverade utan att därefter skydda utsatta ytor med Tvärstopp.

Att renovera ett äldre hus för att få ner energiförbrukningen är både bra för miljön och för plånboken, i det långa loppet. Många äldre hus värmdes tidigare upp med oljepanna, som ofta stod i källaren och då gav upphov till extra värme i detta utrymme. Dessutom var dessa hus ofta dåligt isolerade, speciellt när det gällde källare och husgrund, då speciellt om huset har krypgrund.

Denna kombination av uppvärmning och dålig isolering är dyr och inte speciellt klimatsmart, med tanke på all olja som förbrändes utan att energin faktiskt blir till någon nytta. Det finns dock en poäng, även om den kanske snarare är en lyckosam biprodukt än själva grundidén.

Det är att i och med att huset är oisolerat och värms upp från en punkt bildas det ett naturligt luftflöde i huset, det ventilerar alltså ganska effektivt ut fukt som annars skulle stanna kvar i bland annat källaren och där orsaka mögel och annan mikrobiell påväxt.

När man tilläggsisolerar dessa grunder är det lätt att det blir för välgjort och för tätt. Lägg därtill att man byter värmekälla till kanske fjärrvärme, så försvinner värmespillet i källaren. Kvar får man en fuktigare, dåligt ventilerad källare – en perfekt grogrund för mögel.

Mögel känner man igen på en karakteristiskt dålig lukt; det luktar unket och gammalt även om det inte alltid är växer på en synlig plats. Mögel växer helst på organiskt material, alltså till exempel allt från trä till mat. Det kan dock även växa på oorganiska material, så som kakel och betong om det är smutsigt, gärna belagt med jord och damm.

Mögel kan se ut på olika sätt, men vanligt är antingen svarta små prickar vid svartmögel eller en luddig massa som gärna är vit eller grå. Andra färger finns förstås, det beror helt på vilken sort möglet tillhör.

Om man har mögel i källaren kan det spridas även till bodelen. Vissa mögel producerar farliga mykotoxiner vilka kan ge olika symptom om man vistas i samma miljö. Det kan vara allt från irriterade luftvägar till allvarliga sjukdomar. Man har även kommit fram till att mögel kan orsaka trötthet eftersom hosta och andra symptom på irriterade luftvägar kan ge svårigheter att sova.

I källare är ett bra sätt för mögelsanering att använda sig av foggingmetoden. Denna metod går ut på att man med hjälp av en speciell foggingapparat som hettar upp ett mögeldödande medel så att det bildas ånga. Denna ånga har lättare att tränga ner i porösa material, så som betong, men är också bra för att komma åt svårtillgängliga platser.

Foggingmetoden bör kombineras med avfuktning och genomgång av ventilation och dränering av källaren. Detta för att möglet inte ska komma tillbaka. Mögel beror nästan alltid på att ett utrymme är för fuktigt och det gäller således att bli av inte bara med den synliga svampen utan även fukten. Gör man det kommer fukt och mögel i källaren inte återkomma.

Mögel i hus, ett allt vanligare problem

Det har blivit allt vanligare med mögel i hus, inte bara i nybyggda utan även i hus som har stått mögelfria i åtskilliga år. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har oftast sin förklaring i att huset har blivit felaktigt byggt eller renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel och annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, gärna byggda innan sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes också ofta upp av oljepanna. Det är en dyr och energislösande metod att värma upp sitt hus på. Många har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga och billiga. Man har också valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt ventilation då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Ofta när man tilläggsisolerar idag gör man det lite för bra. Lägg också till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som ofta stod i källan och torkade ut denna med värme som läckte ut.

Man får då ett hus som inte har lika god ventilation för luften står mer still. Detta gör att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel gillar fukt, så där man har fukt, där löper man också risk att få mögel. Vanliga sådana platser är badrum, källare och vindar om man ser till själva huset. En annan härlig plats för mögel att växa till på är i en husvagn och eftersom de oftast lämnas helt utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig stort och luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, speciellt inte när det gäller de första metoderna man bör testa för att få bort möglet. En metod, kanske den billigaste och beroende på vart möglet finns, också en effektiv metod, är att tvätta grundligt med rengöringsmedel eller diskmedel och avsluta med ättika.

En något starkare variant på samma tema är att tvätta det mögelangripna området med klorin. Detta är dock inte speciellt miljövänligt, och man bör vara försiktig med klorin i utrymmen som man vistas mycket i. Fulstopp är ett annat preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar också framåt i tiden. Dock inte lika länge som Tvärstopp, som troligen skyddar längs av alla preparat.

En annan metod för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man hettar upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Detta görs med hjälp av en speciell apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att tränga in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen och vrår.

Inget av ovan nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, alltså det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar bara av själva mögelsvampen. Det tar också inte bort dålig lukt ordentligt utan man kan vara tvungen att tvätta flera gånger, och det är inte alltid det hjälper. Det finns foggingmetoder även vid sanering av dålig lukt, men då används givetvis andra medel än vid mögelsanering.

Den mest drastiska, och bästa metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet och ersätta det med nytt material. Då får man också bort mögelsporer och mykotoxiner.

Vidare är det viktigt att tänka på att huset är bra ventilerat och inte lätt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det viktigt att åtgärda saker som dålig ventilation.

Mögel i badrum – ett vanligt problem

Det är inte ovanligt med mögel i badrum. Detta har sin grund i att allt som mögel vill ha för att växa nästan alltid finns i ett helt vanligt badrum, om det är ostädat. Mögel trivs där fukt finns och växer gärna till sig i olika skrymslen och vrår, där städningen kanske inte alltid är den mest grundliga. Därför är badrum, liksom dåligt ventilerade källare och vindar perfekta ställen för mögel.

I badrum finns det också ofta gott om hudavlagringar och tvålrester i avloppsbrunnen i fogarna i kaklet. Det är sånt som mögel tycker om att äta. Ofta känner man en dålig lukt i samband med att badrummet, eller vilket utrymme det nu än må vara, drabbas av mögel. Man kan lättast beskriva lukten som unken och att om man någonsin har känt den så vet man precis vad det rör sig om när man känner den igen.

I badrum växer möglet gärna på kakel eller liknande släta material, eller i fogarna, förutom i alla skrymslen och vrån. Man kan se mögel som små svarta prickar, så kallat svartmögel. Detta kan vara ganska svårt att få bort, då fläckarna gärna missfärgar kaklet, eller vad det än sitter på.

För att få bort små mögelfläckar på kakel och i fogar kan man använda sig av diskmedel, tvättmedel eller något annat rengöringsmedel och gno ordentligt på fläckarna. Avsluta med ättika för att förhindra att möglet återvänder med detsamma. Man kan också använda sig av klorin, men ge akt på att det är mycket miljöfarligt! Det dödar dock av möglet ordentligt.

Om man har större problem med mögel i sitt badrum så bör man fundera på varför och åtgärda eventuella bristande ventilationer eller dylikt samtidigt som man dödar av möglet för att inte få tillbaka det direkt. Man bör också se över golv och väggar så att det inte finns sprickor som låter möglet tränga in i väggen och få fäste där man inte lätt kan ta bort det.

Det absolut bästa sättet att bli av med mögel är att ta bort de angripna delarna och ersätta det med nytt material. Det tar inte bara hand om själva mögelsvampen utan även de hälsovådliga sporerna och gaserna som mögel avger, vilka ger både dålig lukt och kan orsaka irritation och symptomutveckling hos de som vistas i miljön.

Mögelsanering kan ske på andra sätt också, ett av dem är så kallad fogging. Det krävs då en speciell apparat som hettar upp det mögeldödande medlet så att det förångas. Ångorna har lättare att tränga in i material och nå svåråtkomliga utrymmen än när man bara stryker på ett likadant medel. Man bör inte vistas i rummet när man utför sanering på detta sätt eftersom ångorna ofta är giftiga även för både människor och djur, inte bara mögel.

Just när det gäller badrum är det viktigt att man håller rent för att man inte ska få mögel eller annan mikrobiell påväxt. Det är därför en god idé när man bygger badrum att se till så att det är lättstädat, även under badkaret. Alla ytor skyddas med Fulstopp eller ännu hellre med Tvärstopp. Rent och bra ventilation är alltså grundläggande för att slippa mögel i badrum.

Mögelhund, en översikt

En mögelhund är en specialtränad hund som använder sitt utomordentliga luktsinne för att hitta mögel och annan mikrobiell påväxt. Användningen av mögelhundar vid arbetet innan mögelsanering har ökat genom åren.

Hundar har sedan urminnes tider använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det finns en uppsjö olika saker man kan träna en hund till. Eftersom hundar har ett mycket känsligt luktsinne är de förträffliga vid sökning av ämnen som vi människor har svårt eller inte alls kan känna lukten av.

Mögel behöver inte alltid föra med sig dålig lukt, det är inte säkert att det luktar alls i vissa fall, så att en mänsklig näsa kan känna av det i varje fall. Om man misstänker att man har problem med mögel så är det första steget att ta reda på exakt var möglet befinner sig.

Ofta kan man se och känna lukten av mikrobiell påväxt, så som mögel. Men även om man ser en stor mögelfläck som växer på väggen, är det inte säkert att det är allt. Det kan finnas mer mögel till exempel bakom tapeter, kakel och så vidare. Det är här mögelhunden kommer in i bilden.

En mögelhund ska ha en gedigen träning, där grundutbildningen är runt åtta månader och som sker tillsammans husse eller matte, personen som också kommer att vara mögeltekniker. Det är alltså, precis som vid utbildningen av narkotika- och polishundar en träning som rör både människa och hund lika mycket. Man utbildar ett team.

Efter grundutbildningen är det viktigt att hunden fortsätter tränas, så att kunskaperna inte tynar bort. En hund tränar sina kunskaper genom att genomföra dem, alltså i detta fall genom att söka efter mögel i hus och dylikt.

Mögel uppkommer gärna där det finns fukt. Sådana typiska utrymmen är dåligt ventilerade badrum, källare, vindar etc. Mögel avger hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen (även kallade MVOC, microbial volatile organic compound). Det är dessa mögelgaser som hunden är tränad att hitta och markera.

Mögel kan avge dessa hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen i upp till fyrtio år efter att mögelsvampen har torkat ut. Det är då lätt att förstå vikten att få bort möglet från sitt hus. För att bli av med mögel är det bästa sättet också det mest radikala, att helt enkelt ta bort allt det angripna materialet och ersätta det med nytt och fräscht.

För att inte få tillbaka problemen med fukt, mögel och annan mikrobiell påväxt är det viktigt att åtgärda orsaken. Torka utrymmet ordentligt med avfuktare och se över ventilationen. Om det är husgrunden som har blivit mögelangripen bör man se till så att dräneringen är god. Ta bort växter och jord från husknuten och ersätt med dränerande material, annars stannar fukten efter regn och det i sig är en risk för fuktskador med påföljande mögelväxt. Skydda alla ytor med Fulstopp eller ännu bättre, med Tvärstopp.

Det finns ingen speciell hundras som är extra lämpad för att bli mögelhund, det rör sig om hundens personlighet men framför allt om träning. Att utbilda sin hund i att söka efter MVOC och därmed mögel är heller inget man gör i en handvändning. Det kräver en konsekvent hundförare och regelbunden träning. Om man lyckas har man dock en fantastisk arbetskamrat i sin mögelhund.

Mögelallergi

Att reagera på mögel behöver inte betyda att man lider av mögelallergi. De som främst uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av flera andra allergier. En person som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer även utomhus där luften är till synes frisk.

Allergi är något som ökar, främst i den alltmer kliniskt rena västvärlden. Man tror att det beror på att celler som vanligtvis har hand om att eliminera bakterier, virus och parasiter är understimulerade och plötsligt börjar skapa antikroppar mot för kroppen helt ofarliga ämnen, så som pollen, pälsdjur och mögel. Detta får till följd att en allergisk person reagerar kraftigt vid exponering av allergenet.

De allra flesta människor märker av om en inomhusmiljö är gravt angripen av mögel. Det kan röra sig om att man uppfattar en dålig lukt som är starkast när man precis kliver in i huset för att man sedan snart vänjer sig vid den. Det kan också röra sig om en rad andra symptom som är allt från ofarliga till rent hälsofarliga. Symptomen skiljer sig frekvent beroende på vilken typ av svamp det rör sig om.

En frisk individ klarar nästan i alla fall självt av ett svampangrepp, men om man har en nedsatt immunförsvar på grund av till exempel AIDS eller immunsuppressiva läkemedel så kan en svampinfektion, kanske till följd av mögelexponering ge mycket farliga konsekvenser.

Mögel i hus skall helst förebyggas med Tvärstopp, annars omhändertagas omedelbart, oavsett om man har mögelallergi eller inte. Man sanerar lämpligen genom att ta bort allt angripet material och ersätter det med nytt och fräscht. Om man inte kan ta bort materialet så kan man använda mögeldödande medel som Fulstopp. Även vanligt diskmedel har mögeldödande effekt. Tyvärr tar dessa medel inte bort svampsporer och mykotoxiner, vilka är de som kan verka hälsovådligt.

Det är vidare viktigt att man tar bort anledningarna till mögeltillväxten. Den främsta anledningen är fukt. Därför är det vanligt med mögel i badrum och andra våtutrymmen men även utrymmen som inte värms upp lika mycket som själva bodelen i ett hus, så som källare och vind. Man ska se till så att utrymmena torkas ur och förblir torra eller möjliggör för god ventilering vilket medför att fukten snabbt elimineras från utrymmet.

Mögelallergi liknar till symptombilden pollen- och pälsdjursallergi. Mögelsporer är ofta så små att de kan sväva fritt i luften och därför är det vanligt att man andas in det. Precis som de andra nämnda allergierna så ger mögelallergi rinniga ögon, snuvig näsa, nysningar och i mer allvarliga fall astma.

Är man allergisk så finns det medicin att tillgå, både receptfri och receptbelagd sådan. Det vanligaste att använda mot allergi, så som mögelallergi, är antihistaminer som tas i tablettform och som hindrar frisättningen av histamin och därmed allergiska symptom. Det finns även ögondroppar om man har besvär med rinniga och kliande ögon, samt en hel uppsjö olika nässprayer. Dessa läkemedel finns receptfritt. Om man får astmatiska besvär så ska man utredas av läkare för att få en korrekt astmamedicin utprovad. Dessa är vanligtvis i inhalatiosform och är receptbelagda.

Den som lider av mögelallergi ska inte känna sig tröstlös, det går att behandla!

Vad är mikrobiell påväxt och hur blir man av med det?

Mikrobiell påväxt betyder att det växer organismer som man inte ser. Det är alltså ett annat ord för mögel, innan det har börjat synas som hårigt ludd eller svarta prickar över hela väggen. Mögel trivs där det är fuktigt, som till exempel i oisolerade källare och vindar. Mögel älskar också att växa sig stora och luddiga i badrum eller på gamla matrester.

Mögliga matrester är enkelt att ta hand om, det är bara att slänga det, helst i en kompost där det gör nytta. Värre ställt är det om man får mögel och andra mikrobiella påväxter i badrummet. Det är nog ingen som tycker att det är fräscht att ställa sig i duschen, eller ta ett härligt bad om väggarna hotar med att äta upp en och utrymmet stinker av dålig lukt.

Vad ska man då tänka på för att undvika mikrobiell påväxt och spridningen av mögel? Först och främst är det bra att veta var de trivs, vilket redan nämnts, nämligen där det finns gott om fukt. Tyvärr försvinner inte mögel och andra mikroorganismer som genom ett trollslag om man torkar ut utrymmena som är angripna. Det förhindrar däremot att det tillväxer och efterhand kommer det också att gå tillbaka, men det tar tid. Påväxt kan inte växa på positivt laddade ytor, det är en god ide att behandla alla material med Tvärstopp – helst redan i ett nytt hus.

För att bli av med mögel krävs mer eller mindre drastiska åtgärder. Man bör börja med att utröna hur stora delar, och vilka, som är angripna. Ett mögelangripet utrymme luktar ofta, men inte alltid, illa. Lukten kan lättast beskrivas som unken och ofräsch – har man en gång luktat på mögel så kommer man för alltid veta hur den lukten känns. Det kan också finnas synliga fuktskador på väggar, golv, tak och möbler, beroende på omfattningen.

Fuktskador kan te sig på olika sätt; missfärgningar i tapeter och bubblor i mattor är vanliga tecken. Mögel behöver inte alltid synas direkt på ytan. I till exempel ett badrum där man städar noggrant, har en knappt synlig spricka i väggens kakel lett till att fukt kommer in innanför. Mögel tillväxer ordentligt innan man upptäcker det, då genom att det finns en dålig lukt i badrummet.

Hur blir man då av med mikrobiella påväxter, så som mögel? Det mest drastiska och bästa sätet är att ta bort allt som är mögelangripet och ersätta med nytt material, som sedan skyddas med Tvärstopp. Detta kan dock visa sig inte bara svårt, utan kanske rent omöjligt i vissa fall. Då kan man ta till andra metoder, till exempel sanering genom Fulstopp mögeldödande medel som stryks på ytan. Om det är svårt att nå källan till möglet kan man ha nytta av så kallad fogging.

Fogging är en metod där man hettar upp och förångar ett ämne som verkar avdödande på mikrober. Ämnet kommer då att befinna sig i så små droppar att de kan tränga in i skrymslen som annars skulle vara mycket svåra att sanera. Man ska dock undvika att vistas i rummet under tiden fogging sker eftersom ämnena ofta är giftiga.

När man har mögelsanerat och åtgärdat fuktproblemen kommer det bli mycket svårare för mikrober att växa till sig. En ren och torr miljö är det bästa vapnet för att hålla borta mikrobiell påväxt.