Mögelallergi

Att reagera på mögel behöver inte betyda att man lider av mögelallergi. De som främst uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av flera andra allergier. En person som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer även utomhus där luften är till synes frisk.

Allergi är något som ökar, främst i den alltmer kliniskt rena västvärlden. Man tror att det beror på att celler som vanligtvis har hand om att eliminera bakterier, virus och parasiter är understimulerade och plötsligt börjar skapa antikroppar mot för kroppen helt ofarliga ämnen, så som pollen, pälsdjur och mögel. Detta får till följd att en allergisk person reagerar kraftigt vid exponering av allergenet.

De allra flesta människor märker av om en inomhusmiljö är gravt angripen av mögel. Det kan röra sig om att man uppfattar en dålig lukt som är starkast när man precis kliver in i huset för att man sedan snart vänjer sig vid den. Det kan också röra sig om en rad andra symptom som är allt från ofarliga till rent hälsofarliga. Symptomen skiljer sig frekvent beroende på vilken typ av svamp det rör sig om.

En frisk individ klarar nästan i alla fall självt av ett svampangrepp, men om man har en nedsatt immunförsvar på grund av till exempel AIDS eller immunsuppressiva läkemedel så kan en svampinfektion, kanske till följd av mögelexponering ge mycket farliga konsekvenser.

Mögel i hus skall helst förebyggas med Tvärstopp, annars omhändertagas omedelbart, oavsett om man har mögelallergi eller inte. Man sanerar lämpligen genom att ta bort allt angripet material och ersätter det med nytt och fräscht. Om man inte kan ta bort materialet så kan man använda mögeldödande medel som Fulstopp. Även vanligt diskmedel har mögeldödande effekt. Tyvärr tar dessa medel inte bort svampsporer och mykotoxiner, vilka är de som kan verka hälsovådligt.

Det är vidare viktigt att man tar bort anledningarna till mögeltillväxten. Den främsta anledningen är fukt. Därför är det vanligt med mögel i badrum och andra våtutrymmen men även utrymmen som inte värms upp lika mycket som själva bodelen i ett hus, så som källare och vind. Man ska se till så att utrymmena torkas ur och förblir torra eller möjliggör för god ventilering vilket medför att fukten snabbt elimineras från utrymmet.

Mögelallergi liknar till symptombilden pollen- och pälsdjursallergi. Mögelsporer är ofta så små att de kan sväva fritt i luften och därför är det vanligt att man andas in det. Precis som de andra nämnda allergierna så ger mögelallergi rinniga ögon, snuvig näsa, nysningar och i mer allvarliga fall astma.

Är man allergisk så finns det medicin att tillgå, både receptfri och receptbelagd sådan. Det vanligaste att använda mot allergi, så som mögelallergi, är antihistaminer som tas i tablettform och som hindrar frisättningen av histamin och därmed allergiska symptom. Det finns även ögondroppar om man har besvär med rinniga och kliande ögon, samt en hel uppsjö olika nässprayer. Dessa läkemedel finns receptfritt. Om man får astmatiska besvär så ska man utredas av läkare för att få en korrekt astmamedicin utprovad. Dessa är vanligtvis i inhalatiosform och är receptbelagda.

Den som lider av mögelallergi ska inte känna sig tröstlös, det går att behandla!