Postnords åtgärder skapar förluster för småföretag och landsbygdsområden

Vår svenska tradition betonar att postservice är en grundläggande tjänst tillgänglig för alla, oavsett deras geografiska placering i landet.

Därför är det med stor besvikelse vi noterar att Postnord, som har monopol på spårbara småförsändelser genom varubrev, har beslutat på ett sätt som negativt påverkar småföretag och kunder i mindre stadsområden.

Varubrevskatastrofen hos Postnord.

Postnord har bestämt att från och med nu begränsas inlämningen av varubrev till postkontor, som enbart finns i urbana områden.

ejektor
Bilden fungerar som en annons.Klicka på bilden för att beställa.

Som resultat är företag som erbjuder små och lätta föremål nu nödsakade att anlita dyrare fraktalternativ för att ge sina kunder möjlighet till spårning.

Detta val innebär inte bara stigande kostnader för företagen, utan också för konsumenterna.

Det är inte bara en problematik kring ökande kostnader.

Det står om den viktiga principen att alla individer bör ha samma möjligheter till postservice.

Glesbygden, som redan utmanas av olika servicegap, blir än en gång negligerad.

Småföretag som är beroende av att skicka varor på ett kostnadseffektivt och spårbart sätt upplever detta som en svår stöt.

De står nu inför valet att antingen absorbera de högre kostnaderna eller föra över dem till kunderna.

Varje val här är ohållbart i det långa loppet och kan orsaka en nedgång i konkurrenskraften för svenska företag.

Det berör också frågan om rättvisa.

Postnord, som ägs av staten, har en skyldighet att agera i allmänhetens intresse.

Att begränsa en stor del av befolkningens möjligheter till grundläggande postservice går emot denna princip.

Det är viktigt att alla områden i Sverige erbjuds lika förhållanden för handel och kommunikation.

Det konstiga är att Postnord faktiskt besitter ett nätverk av paketombud som skulle kunna hantera varubrev om de bara instruerades.