Att sanera mögel

Att sanera mögel kan innebära allt från att tvätta rent en yta av kakel med Fulstopp till att praktiskt taget riva ut en hel inredning, byta takstolar och gräva en ny källare. Vad som bestämmer saneringens omfattning är hur djupt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst eller som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel däremot är en stor mängd svampceller som bildar en tråd vilka kallas hyf. Flera sådana hyfer bildar sedan ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan växa invasivt och etablerar sig väl i porösa material, så som betong och trä.

Mögel tycker om att växa där det finns fukt, så oftast har man inte bara problem med mögelangrepp utan även med fuktskador när man börjar utreda om det är dags för mögelsanering. Mögel trivs att växa på organiska material, så som trä, jord och smuts i till exempel badrum. Gamla matrester har nog alla någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet lager mögel – det är det lätt att slänga, men vad gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går också hand i hand med dålig lukt – mögeldoften är en speciell lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man beskriva den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Speciellt i sitt eget hus är det svårt att känna små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att utreda exakt var man har mögel kan man ta hjälp av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en bra idé om man misstänker att det finns mögel och inte är säker på var.

Vid mindre angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli av med möglet. Svampar kan inte växa på rent kakel, utan kräver smuts, så som tvålrester och hudavlagringar som förekommer i alla badrum. Man behöver inte mycket material för att bekämpa möglet på sådana ytor – vanligt diskmedel att skrubba med, och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger för att inte få tillbaka möglet på ett tag.

Kom ihåg att det alltid finns en anledning till varför möglet växer, och det stavas i nästan alla fall fukt. Det är viktigt att kontrollera ventilation och inte låta fukt bli stående.

Vid lite mer omfattande angrepp kan man välja att använda fogging. Det är en apparat som hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då tränga in på svåråtkomliga platser. Foggingmaskin uppföljs gärna med avfuktare och det finns ett flertal firmor runt om i landet som sysslar med detta.

I riktigt svårt angripna hus finns inget att göra än att byta ut det angripna materialet. Det kan vara mycket omfattande och dyrt. Är angreppet så allvarligt att man inte kan bo eller vistas i huset innan det åtgärdas så kan man ansöka om statlig ekonomisk hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta sätt är att man helt blir av med svampen samt dess sporer och mykotoxiner.