Mögel i källare

Det är inte alls ovanligt med mögel i källare. Det finns olika orsaker till varför mögel verkar trivas i just källare, förutom badrum och vindar. En vanlig orsak till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som tidigare varit skonade är att många äldre hus har blivit renoverade utan att därefter skydda utsatta ytor med Tvärstopp.

Att renovera ett äldre hus för att få ner energiförbrukningen är både bra för miljön och för plånboken, i det långa loppet. Många äldre hus värmdes tidigare upp med oljepanna, som ofta stod i källaren och då gav upphov till extra värme i detta utrymme. Dessutom var dessa hus ofta dåligt isolerade, speciellt när det gällde källare och husgrund, då speciellt om huset har krypgrund.

Denna kombination av uppvärmning och dålig isolering är dyr och inte speciellt klimatsmart, med tanke på all olja som förbrändes utan att energin faktiskt blir till någon nytta. Det finns dock en poäng, även om den kanske snarare är en lyckosam biprodukt än själva grundidén.

Det är att i och med att huset är oisolerat och värms upp från en punkt bildas det ett naturligt luftflöde i huset, det ventilerar alltså ganska effektivt ut fukt som annars skulle stanna kvar i bland annat källaren och där orsaka mögel och annan mikrobiell påväxt.

När man tilläggsisolerar dessa grunder är det lätt att det blir för välgjort och för tätt. Lägg därtill att man byter värmekälla till kanske fjärrvärme, så försvinner värmespillet i källaren. Kvar får man en fuktigare, dåligt ventilerad källare – en perfekt grogrund för mögel.

Mögel känner man igen på en karakteristiskt dålig lukt; det luktar unket och gammalt även om det inte alltid är växer på en synlig plats. Mögel växer helst på organiskt material, alltså till exempel allt från trä till mat. Det kan dock även växa på oorganiska material, så som kakel och betong om det är smutsigt, gärna belagt med jord och damm.

Mögel kan se ut på olika sätt, men vanligt är antingen svarta små prickar vid svartmögel eller en luddig massa som gärna är vit eller grå. Andra färger finns förstås, det beror helt på vilken sort möglet tillhör.

Om man har mögel i källaren kan det spridas även till bodelen. Vissa mögel producerar farliga mykotoxiner vilka kan ge olika symptom om man vistas i samma miljö. Det kan vara allt från irriterade luftvägar till allvarliga sjukdomar. Man har även kommit fram till att mögel kan orsaka trötthet eftersom hosta och andra symptom på irriterade luftvägar kan ge svårigheter att sova.

I källare är ett bra sätt för mögelsanering att använda sig av foggingmetoden. Denna metod går ut på att man med hjälp av en speciell foggingapparat som hettar upp ett mögeldödande medel så att det bildas ånga. Denna ånga har lättare att tränga ner i porösa material, så som betong, men är också bra för att komma åt svårtillgängliga platser.

Foggingmetoden bör kombineras med avfuktning och genomgång av ventilation och dränering av källaren. Detta för att möglet inte ska komma tillbaka. Mögel beror nästan alltid på att ett utrymme är för fuktigt och det gäller således att bli av inte bara med den synliga svampen utan även fukten. Gör man det kommer fukt och mögel i källaren inte återkomma.