Problem med fukt i hus

Ett av de vanligaste försäkringsanspråken beror på problem med fukt i hus. Det kan vara svårt att tro, men åtta av tio skador på hus kan härledas till fukt i hus. Problem med fukt i hus kostar inte bara potentiellt sätt en förmögenhet att bli av med, det kan också bli ett allvarligt hälsoproblem. Men det finns saker som man kan göra för att motverka och förebygga det.

Det första tecknet är att det luktar illa, så där lite som använda gymkläder som man glömt att packa upp sedan dagen innan. Man känner det bara precis när man kommer in i huset. Men låt dig inte luras av att det försvinner nästan direkt, detta beror på att människans luktsinne fungerar på så sätt att det bara känner av svagare lukter under de första två till femton sekunderna för sedan har luktcellerna mättats och börjar söka efter andra lukter.

Ett andra tecken kan vara att det uppstår kondens på insidan av fönstren, stokastiska eller samlade fuktfläckar, rötangrepp på trä och vittrande puts- och stenmaterial. Vad som är farligast är att mögel normalt inte syns med det blotta ögat. Det finns inte särskilt lätt att generalisera vilken typ av hus som potentiellt sätt kan få problem med denna typ av problem. Det har nämligen inte med åldern på huset att göra utan snarare sättet som det byggts på, den enda generaliseringen är att hus byggda efter 1960 har en tendens att få denna typ av problem just på grund av bland annat byggmetoder, byggtekniska lösningar och byggmaterial som inte användes tidigare.

De hus som vanligast får problem med fukt är de som är byggda med betongmatta på marken eller hus med kryp- eller torpargrund som har en ventilering som beror på uteluft eller som har inredd källare. Dessa har mest tendens att få problem med fukt och mögel. Framför allt byggdes hus med betongmatta på marken under 1970-talet; nio av tio hus byggdes på så sätt att isoleringen ligger ovanpå plattan och i dessa hus kan man nästan vara hundra procent säker på att det finns någon typ av fuktskada i huset. Men det kan också bero på andra saker, mögel kan i många fall också uppstå på grund av vattenskada, tätskicksläckage, dålig dränering i badrum och källare eller helt enkelt fukt som blivit inbyggd.

Kostnaden för att fixa ett fuktproblem är oftast dyrt, väldigt dyrt. Det är väldigt svårt att ge en generell siffra, men snittkostnaden för en sanering ligger på 250 000 kr, men det kan i många fall handla om belopp upp till 400 000 kr. Det är en god ide att preventivt behandla ytor på vind och i grund mot påväxt  med Tvärstopp, ifall det skulle komma fukt i huset. En Anticimexförsäkring där kontroller och råd ingår borde varje fastighetsägare kosta på sig. Dessa 2 enkla råd ihop kan spara 1/4 miljon i saneringskostnader.

Så här kan problem med fukt i hus dock förebyggas

Om ditt hus är byggt med en matta på marken så kan du göra det följande:
– Husgrunden bör luta iväg från huset annars rinner vattnet tillbaka mot huset och blir stående.
– Vatten från stupröret ska också rinna bort från huset.
– Trä ska inte ha kontakt med betonggolv eller ytterväggar, tänk framför allt på detta i källaren.
– En rabatt i direkt anslutning till grund binder vatten vilket kan ge problem.

Om du har krypgrund så kan du göra det följande:
– Allt som beskrivs ovan
– Täta krypgrunden
– Städa upp på marken och täck över med platsfolie som hindrar att det dunstar från marken

Och kom ihåg att problem med fukt i hus är ingenting att leka med.