Vad är mögel och svartmögel och hur påverkar det mitt hus?

Det första du förmodligen tänker på när du hör ordet mögel eller svartmögel är förmodligen en lite för gammal ost, bröd eller kanske någon matbit som sparats i kylskåpet för länge, sammanfattningsvis, något som ser och kanske luktar äckligt. Detta är helt korrekt, och den naturliga reaktionen är förmodligen att genast slänga ut dessa artiklar i soporna och inte tänka på det så mycket mer.

Det finns också andra typer av mögel, bland annat en uppsjö av fina franska ostar får sin smak från att de lämnar i särskilda miljöer där de under kontrollerade former får mögla tills rätt smak nås. Man använder även en, för oss människor, typ av ofarligt mögel för att framställa öl och vin.

Det finns till och med mögel som kan rädda liv och som för övrigt är en svensk uppfinning, nämligen penicillinet. Dessa typer av mögel oroar vi oss inte särskilt mycket över, då vi lätt kan kontrollera dem och hålla oss undan från dem.

Det finns dock ytterligare andra typer av mögel och svartmögel som inte är så trevliga och som i kombination med till exempel mögel allergi, kan ge upphov till livshotande tillstånd. Det som syftas på är den mögel som kan börja växa i våra hus, latent, sakta men säkert, utan att vi märker något. Det vanligaste är fuktmögel, som uppstår när vi låter vatten eller fukt ansamlas på en viss punkt under en längre tid och små svampar som börjar växa sakta på ett undangömt ställe och som först gör sin närvaro känd när det är för sent.

Många har förmodligen sett denna typ av mögel i gamla, övergivna hus som har stått stängda under en längre tid. Man kan se en sorts bruntoning i tak och väggar som tycks har växts sig fram. Detta är med all säkerhet ett mögel- eller svampangrepp.

Mögel i hus är farligt, och det har bland annat bevisats genom en studie kallad för Värmlandsstudien som publicerats av Linda Hägersten Engman år 2006. I rapporten studeras 400 familjer, där 198 barn led av två olika allergiska eller astmatiska symptom och 202 barn var helt friska. Det visade sig att det finns en tydlig korrelation mellan ohälsa och dålig luft och dessutom påvisades starka samband mellan allergier och astma och mögelangrepp. Ju starkare mögelangrepp, ju värre var ohälsan.

Att sanera mögel är inte alltid det lättaste och inte heller det billigaste. Det är helt beroende på hur länge angreppet har fortgått. Möglet kan vara väldigt ungt och således har det inte spridit sig och saneringen är lätt och inte allt för dyr, det kan räcka att spruta på lite Fulstopp, vänta 24 timmar och sedan avläsna det avdödade möglet. Tyvärr så märker man oftast inte problem med mögel, och även om man egentligen känt lukten av mögel ett tag; det vanligaste exemplet är ett badrum som hela tiden luktar som en gammal blöt handduk som inte fått torka, och då kan problemet har spridit sig till många delar av huset.

Problem relaterade till mögelsanering brukar oftast visa sig i samband för försäljning av hus, då både köpare och säljare generellt gör en besiktning av huset för att uppdaga eller utesluta alla typer av problem med huset i fråga. Detta kan leda till kraftiga värdeförändringar på hus och det kan därför som husägare vara värt att göra regelbundna kontroller eller besiktningar för mögel även om man inte är på väg att sälja sitt hus för att undvika otäcka överraskningar.