Sanering med Anticimex

Anticimex är förmodligen det största saneringsföretag i Sverige. Bolaget bildades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren vuxit till ett internationellt företag med tusentals anställda. Företagets affärsidé är väldigt intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en garanti om en skadedjursfri miljö. Detta gör att man i praktiken givetvis kan ta mer betalt, men också att man arbetar med att förebygga problem hos kunden vilket för kunden är mycket mer adekvat än till exempel en enskild mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allt från dålig lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt och mögel. Dessa problem brukar man normalt finna i badrum och andra fukta utrymmen.

Anticimex för privatpersoner och företag

Anticimex inriktar sig på att förse både privatpersoner och företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in sina tjänster i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende och energi. Skadedjur innefattar principiellt alla typer av insekter och småkryp som skadar hemmet eller dess omgivning på ett eller annat sätt. Det absolut vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus och sommarhus. Anticimex arbetar väldigt metodiskt. För att undvika att använda för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som orsakar problemet för att sedan använda gifter som är specialanpassade för just den typen av angrepp. Detta är en tjänst som man även förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är oftast väldigt besvärliga och framallt dyra. Anticimex filosofi är att attackera problemet så snart som möjligt efter att det uppstått. Fuktproblem leder ofta till problem med mögel och kanske till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man väntar med att åtgärda problemet ju dyrare blir sluträkningen. Enligt en studie som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blir dyra. Den genomsnittliga kostnaden för att åtgärda en fuktskada brukar hamna på mellan 10000 och 15000 kronor om villaförsäkringen täcker kostnaderna. Om villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på flera hundratusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att genomföra besiktning av hus och villor innan köp eller försäljning för att upptäcka eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Detta är väldigt bekvämt för både köpare och säljare då Anticimex även täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem för att avgöra om man slösas energi i onödan. Undersökningar har visat att hela 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från felaktig ventilation till dålig isolering.

För företag erbjuder Anticimex samma tjänster som för privatpersoner, men utöver dessa erbjuder man även tjänsterna egenkontroll,  livsmedelshygien och brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de verkligen uppfyller de normer och lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex arbetar, för de här områdena, efter filosofin att man menar sänka kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika problem inom de två sistnämnda områdena.