Om man börjar få problemens problem, vad är då lösningen för att bli kvitt hussvamp: sanering? Det kanske många tror, och till viss utsträckning är det sant, utan en riktig sanering så kommer hussvampen med all säkerhet att fortsätta växa och ställa till med problem. Hussvampens effekt i ett angrepp är liknande det när en bil går sönder; ju längre man väntar, ju dyrare blir slutnotan, och det exponentiellt. Vad händer då när man får ett angrepp?

Hussvampen, eller den äkta hussvampen som den kallas ibland, är en svamp som ligger latent i de flesta byggnader. Så länge den inte utvecklas så utgör den inte någon större fara. Problemet är att det är svårt att avgöra när den verkligen håller på att växa till sig då det oftast börjar i vrår och skarvar och det således är mer eller mindre omöjligt att se ett hussvampsangrepp i tid. Hussvampen, till skillnad från mögel och mossa, ger inte upphov till dålig lukt om än att vissa experter menar att hussvampen vid relativt färska angrepp luktar lite som champinjon.

Dessutom kan inte sökhundar, som normalt kan användas för att finna andra angrepp, användas då dessa inte känner någon skillnad på hussvampar och andra helt harmlösa svampväxter. Hussvampen har även ett sätt att föröka sig på som är mycket intressant, som tidigare nämnt så ligger den latent till dess att den får tillgång till näring och börjar då växa, den söker sig då mot punkter där den gillar att växa som till exempel krypgrunder och vindar.

Den odlar fram sporer som den sedan i en enda ansträngning sprider i miljontals över ett större område, man kan säga att hussvampen exploderar sina sporer i ett utrymme, vilket givetvis leder till att hussvampen också börjar växa explosionsartat. Hussvampen kan växa hela femton till tjugo centimeter per månad under rätt förhållande vilket är bra att veta. Det betyder att vad som kan verka ett angrepp som pågått länge i praktiken bara behöver ha vuxit ett par månader sammanlagt.

Hur görs bekämpningen av hussvampen?

Något som man kan göra och som skyddar mot många typer av svampar och mögel, är att förebygga med en behandling med Tvärstopp.

Hussvampsangrepp uppstår i grund och botten på en orsak och det är fukt. Det brukar vara en av två typer av fukt det handlar om; antingen är det en läcka, det vill säga att fukt kommer in på grund av gravitation, detta brukar ofta vara rätt så enkelt att åtgärda, många gånger räcker det med att helt enkelt finna läckan och täta den så kommer luftfuktigheten direkt att sjunka. Den andra är att det trycker upp fukt underifrån, i källare eller andra ytor av betong som har kontakt med jorden. Detta kan bero på att det finns sprickor i grunden eller att den helt enkelt inte är tillräckligt välbyggd i förhållande till naturliga fuktnivån.

Detta gör att fukt tränger in och ökar fuktnivåerna i utrymmet, vilket i sin tur möjliggör för hussvampen att växa till sig. Hussvampen växer så länge den relativa fuktigheten är över 85%. En lösning kan således vara att ställa in en värmare eller en luftavfuktare i utrymmet där angreppet finns och sätta på den så att man minskar luftfuktigheten. I de flesta fall räcker detta för att hussvampangreppet ska tona ner sig. Betyder då automatiskt hussvamp, sanering i praktiken; nej, det kanske inte är hundra procent nödvändigt rent tekniskt även om det känns bättre psykologiskt att ta bort allt virke som är angripet och installera nytt.