Det som många lätt glömmer bort när de får problem med lavar, mossa, mögel, alger och svampar är hur hållbar sanering som egentligen görs när man avlägsnar problemet. När man väl sitter där med problemet så är tyvärr bland det sista man tänker på hur den sanering man är på väg att göra kommer att påverka kommande generationer. Men tänk efter en liten stund på dina barn, och hur det kommer påverka dem? Många gånger finns det miljövänliga alternativ för att göra en fullgod sanering, tyvärr så kostar de lite mer.

Men det är inte alltid som det behöver kosta mer. Värdet av ett gott samvete har för många ett högt pris, och för andra så har vetskapen om att ens barnbarnsbarn kan leva i lugn och frid på denna jord ett långt mycket högre pris än ett par hundra- eller tusenlappar extra. För att inte tala om den direkta inverkan: att barnen leker i direkt till en sanering som kanske inte är den mest miljövänliga och oftast så brukar det miljöovänliga och vara ohälsosamt.

Hållbar sanering i praktiken

Det bästa är givetvis om ett hus är byggt på så vis att det står emot angrepp från alger, lavar, mossa, mögel och hussvamp redan från början och att framför allt vind, källare, badrum och andra ytor med potentiellt dålig dränering i anslutning till blottad betong. Men när det väl uppstår problem måste man agera. Det finns en rad olika saker man kan göra när man får ett problem. Nedan presenteras två vanliga, men luriga problem med sina respektive lösningar:

Dålig lukt vid yttervägg av trä

Detta är ett problem som är kan vara lite svårt att lista ut, men det beror i nio av tio fall på flerbyggnation vid installation av fönsterbleck. Man har helt enkelt missat så inte hela den blottade ytan täcks. Det är förhållandevis enkelt att åtgärda i teorin och om det inte gått för långt. Man tar bort det nuvarande fönsterblecket och undersöker hur allvarlig skadan är, sedan tar man bort och byter ut det trämaterial som är skadat och köper samt installerar ett nytt fönsterbleck; se till att det nya fönsterblecket verkligen täcker hela ytan och är rätt installerat. Kontakta en fackman om du är osäker!

Mögellukt från så kallade flytande golv

Flytande golv är de golv som är uppreglade eller ligger platta på marken. Skadan uppstår då skräp och träflisor som ligger kvar mellan själva golvet och betongen, eller inuti betongen, börjar mögla. Det lömska med dem är att det inte behöver tillföras någon fukt extern fukt utan materialet i sig innehåller så pass mycket fukt att det börjar mögla. Det bästa av allt är att riva upp installationen, avlägsna materialet och bygga igen det igen. Se till att ingen extern fukt kommer till punkten och försök om möjligt att använda en annan konstruktion. Man kan också undertryckshålla golvet så lukten inte tränger ut, men det kan i värsta fall bara vara en temporär lösning.

Vilket problem som uppstår så är det viktigt att ha i åtanke användningen av kemikalier vid själva saneringen. Hållbar sanering är nyckeln till en glad framtid och om själva lösningen är hållbar så betyder det att saneringen också kommer hålla i många år framöver.