Många villaägare pratar om att de har problem med svartmögel, men vad är egentligen svartmögel? Svartmögel är egentligen ett samlingsnamn för flera olika typer av mögel som alla har gemensam faktor att de är av mörkare ton, därav namnet; svartmögel.

De flesta typer av mörk eller svart mögel avsöndrar kraftig lukt och producerar stora mängder gift, eller toxiner. Dessa kan utgöra en allvarlig hälsofara för en familj att leva i. Svartmögel kan växa både synligt och dolt, det är därför lömskt då man inte med säkerhet alltid vet om man har problem med svartmögel. Det enda sättet kan ofta bara vara att man känner mögellukt som indikerar att det finns problem med mögel.

Olika arter av svartmögel

Svartmögel är som sagt ett samlingsnamn för olika typer av mögel. De vanligaste är de följande som dessutom kan ha en mycket negativ effekt på hälsan.

Alternaria är ett mörkgrönt till brunt mögel som kan ge upphov till astma, allergen och patogen.

Aspergillus är ett blågrönt till svart mögel som har närmare 190 olika underarter. Det kan ge upphov allergi, aspergillosis och till och med cancer.

Cladosporium är ett grågrön till brunsvart mögel. Detta är det vanligaste möglet i Sverige och känns igen då det oftast drabbar väggar i form av små svarta prickar. Det kan ge upphov till astma och olika typer av infektioner i proteinbaserade vävnader såsom naglar och hud.

Fusarium är ett gult till rödbrunt eller rödlila mögel som är vanligt i samband vattenskador på hus. De kan ge upphov till allmänt obehag hos människor.

Penicillum är ett blågrönt mögel som faktiskt inte bara är elakt. Det finns ca 150 olika arter, och även om det kan ge upphov till allergier och astma så är det förmodligen mest känt för att det används för att framställa penicillin och olika typer av ostar.

Stachybotrys är ett grönt till svart mögel som man ofta kan hitta i badrum. Anledningen är att de lever på eller nära material med högt innehåll av cellulosa. Man ska vara väldigt försiktig med denna mögeltyp då den kan vara väldigt giftig. Den kan ge upphov till lungblödningar, allmänna irritationer i både hud och luftvägar, näsblod, trötthet, allergier och det kan till och med förstöra kroppens egna immunförsvar.

Att göra mögelsanering av svartmögel är inte alltid de lättaste, inte alla typer av svartmögel svarar på intensiva behandlingar saneringsvätskor då dessa inte tar bort toxinerna som möglet producerar. Detta har som resultat att även om själva möglet ser ut att försvinna, i de fall det är synligt, så kommer det att ligga kvar latent och toxinerna kommer fortsätta att förgifta närmiljön.

Det är i dessa fall mer rekommenderat av experter att använda sig av antingen, eller både och, så kallade luftrenare som mögel- och luftsanerar tack vare fotokatalysatorer, det vill säga, ljus.

Svartmögel brukar man normalt hitta i badrum, på vinden, i källaren och på fasaden. I hus med krypgrund kan svartmögel också trivas bra. Även om det inte kan verka så allvarligt, så kan ett svartmögelsangrepp på en fasad, om den inte tas hand om i tid, leda till att man måste genomgöra en grundlig fasadrenovering.

Den bästa och mest hälsosamma lösningen på ett problem med svartmögel är att så snart som möjligt kontakta en professionell firma som kan göra en komplett sanering. Även om det kostar ett par tusen är det oftast billigare än av att misstag missa lite svartmögel och tvingas renovera delar av sitt hus.