De flesta trähus har hussvamp som ligger latent i träet, redo att bryta ut när som helst. Anledningen varför detta i många fall inte sker är att förhållandena för den äkta hussvampen att växa inte är optimala och de ligger således som sporer i träet.

Det finns en rad variabler som kan ge upphov till att hussvampsangrepp bryter ut, bland dem är fukt, lagom varmt och tillgång till kalk. Den optimala fuktnivån för träet är 30 % fukthalt i virket och ca 20 grader varmt. Anledningen att hussvampen behöver kalk är att kalken hjälper till att neutralisera den oxalsyra som bildas vid nedbrytning av träet och som fungerar som en form av hämmare för att hussvampen ska sprida sig till andra delar av träet.

Kalk finns normalt inte fritt i luften och man måste därför finna källorna till det för att på så sätt kunna eliminera dessa. En normal källa är renoveringar där cement används, till exempel vid renovering av husgrund eller skorsten. Kalken kan spridas förhållandevis fritt och tränga in i vilken vrå som helst.

Det kan av den anledningen vara svårt att finna all gömd kalk och ännu värre så kan arbetet för att sanera hussvamp försvåras avsevärt. Det absolut mest smärtfria sättet att undvika problem med hussvamp är att förebygga med Tvärstopp samt ta ut en hussvamp försäkring. Det kan vara lite kostsamt, men är förmodligen det som kan få dig att sova bäst om nätterna. Det är viktigt att notera att en vanlig hemförsäkring i de flesta fall inte täcker denna typ av skador.

Det finns andra metoder som man kan använda sig av för att förebygga problem med hussvamp. Bland annat bör man se till att alla våtutrymmen är fria från olika typer av läckage, då fukt är roten till alla problem med svampangrepp. Man ska även se till att vatten eller fukt ansamlas någonstans, detta kan bero på dålig avrinning och avsaknad av adekvat ventilation. Det sista som man också kan göra är att kontrollera att ytor som inte bör utsättas för fukt, inte utsätts för fukt, det kan till exempel handla om takrännor, källare och husgrund.

Om ett problem dock uppstår så gäller samma gyllene regel som gäller för all typ av byggnad och fordon; ju snabbare man åtgärdar problemet, ju mindre kostar det. Ett angrepp från äkta hussvamp kan under optimala förhållanden äta sig igenomstukturen på ett hus på bara ett par månader och lämna som resultat en sanering som kan kosta nästan lika mycket som att bygga ett nytt hus.

Vid första tecken på ett angrepp bör man omedelbart kontakta ett företag som specialiserar sig på att åtgärda hussvampsangrepp. Det finns ett flertal auktoriserade företag i Sverige, det mest kända är förmodligen Anticimex, som för många är synonymt med all typ av sanering.

Det brukar oftast kosta en del att anlita ett saneringsföretag, men i slutändan är det mycket billigare än att behöva bygga ett nytt hus. För att inte tala om den hälsorisk som man potentiellt utsätter sig för när man bor i ett hus som har blivit angripet av hussvamp.