Hur fungerar Boracol?

Boracol är ett träimpregneringsmedel som tillverkas av ett företag som heter Sansin från Kanada. Det är ett behandlingsmedel för trä för att förebygga attacker som uppkommer av insekter, svampar, fukt och mögel.

Boracol Mögel- och insektsskydd

Trä har en karakteristika som är väldigt speciell, trä är varmt och organiskt. Trä har en charm som inget annat material egentligen har och det gör det unikt. Men trä måste skyddas, då det är organiskt är det utsatt för en rad med hot som man vill undvika. Framför allt handlar det om mögel, svamp och insektsangrepp. Boracol är en borbaserad produkt som förser träet med ett naturligt skydd utan att påverka dess utseende.

Boracol är en icke-organisk vattenlöslig produkt som använder metallen bor, borsyra, en naturlig förmultningshämmare, för att skydda mot svampar och insektsangrepp. Fukt, som vanligtvis uppstår i badrum, källare och andra utrymmen med dålig dränering eller där vatten utsätter blottad betong och kakel, är den principiella anledningen till att trä förmultnar och möjliggör för mögel att börja växa. Det är också denna fukt som trä naturligt håller som Boracol utnyttjar för att fullt ut kunna penetrera träet. Boracol utnyttjar träets naturliga fibrer för att låta borsyran tränga in i träet och så på sätt långsiktigt kunna skydda träet mot fuktskador.

Tjugo procent av Boracol är så kallad aktiv substans som kontinuerligt tränger in och skyddar träet, även om man torkar ut träet. Många andra träbeskyddande produkter torkar bokstavlig talat ut om träet torkar vilket kan skapa problem. Utemöbler i trädgården brukar till exempel ofta stå ute hela sommaren i både sol och regn. Det här är en miljö där de utsätts för både fukt och torka. Det samma gäller också trädäck på båtar som går från torrt till vått under hela sommaren. Det som är riktigt imponerande med Boracol är att det dessutom fungerar på andra icke-organiska ytor som till exempel sten och betong.

Boracol är klassade som bekämpningsmedel av kemikalieinspektionen. För yrkesmässigt bruk i behörighetsklass två och för privat bruk i behörighetsklass tre. Det finns två typer av produkter som säljs i Sverige. Den ena är Boracol 10/2Bd som rekommenderas att använda för att bekämpa bakterie- och mögelangrepp både inomhus och utomhus. Den andra är Boracol 20/2Bd som rekommenderas att använda mot röta som uppstår i samband med fuktskador både inomhus och utomhus, till exempel fönster, träfasader, takstolar och bjälkar, samt mot svampangrepp och insekter som angriper trä. Även om Boracol inte är organiskt så är det en produkt som inte ger upphov till varken cancer eller allergier.

Boracol ger ett långvarigt och bra skydd som motverkar och dödar både torr- och våtröta, bakterier, svamp- (då specifikt äkta hussvamp), alg- och insektsangrepp. Boracol kan även användas som för att ”bota” en yta som redan blivit angripen av svamp, röta eller insekter. Det är högst rekommenderat att använda Boracol för tak, golv och bärande struktur som är tillverkat av trä; bjälkar samt dörrar och fönster. Boracol är dessutom luktfri, ofärgad, icke-brandfarlig och enkelt att applicera på både gamla och nya ytor. Boracol är ett giftigt bekämpningsmedel, som förebyggande alternativ kan man använda Tvärstopp, som bygger på ny svensk katjonisk (giftfri polymerteknik, baserad på positiv elektrisk laddning) ytteknik för långtidsskydd.