Mögel i badrum

Badrum kan efter en tids användande angripas av mögel. Badrum är våtutrymmen och i skrymslen och vrår samlas tvålrester och hudavlagringar. Det är här möglet trivs och växer. I mjukfogar mellan badkar eller dusch och vägg frodas mögel om det får vara lite fuktigt och orört. En annan anledning till varför mögel tycker om just badrum är för att det förutom fukten är varmt. Varm luft kan bära mer fukt och därmed kan det bli mer fuktigt i ett varmt rum än i ett kallt.

Det vanligaste möglet som finns i badrum är svartmögel. Det bildar svarta som prickar och är ytligt. Svartmögel utgör ingen stor hälsorisk och kan oftast lätt tvättas bort från kakel och fogar.

Mögel i badrum uppstår lättare då det inte finns ordentliga fuktspärrar utan vatten och fukt från badkar och dusch kan tränga in i materialet bakom väggarna eller under golvet. Är väggar och golv inte tillräckligt försedda med fuktspärr kommer även mögelproblemet att återkomma snart igen trots att man har tagit bort det synliga möglet.

Mögel är inte alltid lätt att upptäcka. En del mögel, till exempel svartmögel växer förstås på synliga platser så som fogar och dylikt, andra för med sig dålig lukt. Men en del varken luktar eller syns för blotta ögat. En del kan ha fått fäste innanför kaklet och det är först när man ska kakla om sitt badrum som man inser att det plötsligt rör sig om en större renovering än bada att byta kakel.

Om man misstänker att man har mögel i badrummet, eller någon annanstans i sitt hus med för den delen, kan man ta hjälp av en mögelhund, en specialtränad hund som med sitt fantastiska luktsinne kan hitta mögel där en människonäsa inte räcker till. Man bör väcka misstankar om mögel om man har fuktskador i golv och väggar. Sådana syns som bubblor under golvmattor och tapeter, missfärgningar och fuktfläckar eller att färgen flagnar.

Det första man ska tänka på när man behandlar mögel är att få bort källan. Varifrån kommer fukten? Hur stannar den? Det bästa sättet att få bort mögel är att helt ta bort det angripna materialet och ersätta det med nytt och torrt material. Om detta inte är möjligt kan man tvätta med Fulstopp mögeldödande medel, men det tar inte bort mögelsporer, mykotoxiner eller dålig lukt. Vid sanering av mögel ska man också se till att torka ut hela utrymmet, oavsett om man installerar nytt material eller om man tvättar det befintliga.

För att torka ut utrymmen kan man använda sig av avfuktare för bästa effekt. När man har fått bort möglet ska man se till så att man inte får tillbaka det. Detta gör man genom att fixa en fungerande ventilation så att man förhindrar att fukten stannar kvar onödigt länge i badrummet. Man ska också installera ordentliga fuktspärrar, i väggar och golv och gärna behandla ytorna med Tvärstopp.

För att undvika fuktskador och mögel ska man se till så att badrummet är rent, detta innebär frekvent städning under badkar och i alla skrymslen och vrår, för det är som sagt där möglet trivs. Har man ett rent badrum så minskar risken för mögel markant!

Hur fukt påverkar krypgrund

En krypgrund kan lätt påverkas negativt av fukt om den är ogynnsamt placerad eller om den är felkonstruerad. Det är så pass vanligt att man talar om att vartannat hus med krypgrund riskerar att drabbas av fuktskador och mögel. Fukt i krypgrunden kan även ge upphov till dålig lukt från till exempel kemikalier som finns i byggmaterialet.

Krypgrunder är byggda så att det bildas en ficka mellan själva huset och marken. Ofta använder man betong och lättbetong för att bygga grunderna. Denna ficka kan antingen ventilerad eller oventilerad. Fördelen med krypgrund är att man kan bygga den på berg utan att behöva spränga samt att man lätt kan rätta till sättningar genom att höja eller sänka delar av krypgrunden, mer eller mindre genom att sätta in en domkraft under huset.

På sensommaren och tidig höst, när medeltemperatur och luftfuktigheten är som högst, är krypgrunden, likt en jordkällare, svalare än omgivningen. Detta medför att luftfuktigheten kondenseras när den kommer in i krypgrunden, precis som när det bildas dagg under nätterna!

Under vintrarna torkar utrymmet i krypgrunden ut och gör så att den kan stå pall mot ytterligare en sommarsäsong med fuktigare luft. Är vintern inte tillräckligt torr, eller som fallet är i Norrland, torr men väldigt sträng, är sannolikheten stor för att husgrunden inte ska kunna torka ut ordentligt. Risken för mögel och annan påväxt ökar då markant. Därför bör man i förebyggande syfte behandla alla krypgrunder med Tvärstopp, även om man inte har eller har haft problem.

För att bli av med fuktproblem i sin krypgrund kan man gå tillväga på olika sätt. Det första man ska göra är givetvis att sanera för att bli av med mögel och dålig lukt. Därefter är dränering, uppvärmning och uttorkning av yttersta vikt. Ta bort all jord och mull från grundens närhet liksom byggmaterial då det fungerar som fuktreservoar och grogrund för mögel. Ersätt jorden med väldränerande material.

Att värma upp en krypgrund som är oisolerad är dock lite som att elda åt kråkorna, och är faktiskt en av anledningarna till varför äldre hus med krypgrund plötsligt nuförtiden får mögelproblem – det är helt enkelt för dyrt att värma upp en husgrund där värmen sipprar rakt ut. Därför kan man isolera sin krypgrund. En del företag säljer specialisolering för krypgrunder. Det man vill åstadkomma, oavsett om man väljer en specialisolering eller en vanlig typ är att isoleringen ska fungera som kondensspärr och för att minska ångtrycket på sommarhalvåret då luften är varmare.

En isolerad krypgrund är även praktisk då den isolerar resten av huset och därmed kan sänka värmekostnaderna på vintern. Enbart isolering + en behandling med Tvärstopp kan räcka som förebyggande medel om man bara har haft lindriga problem med mögel och fukt. Har man däremot större problem bör man använda isoleringen tillsammans med en aktiv avfuktare i form av en automatiskt avfuktningsmaskin, som bara startar när det behövs.

När man väljer avfuktningsmaskin är det viktigt att välja rätt. För krypgrunder bör man ha en maskin som kan avfukta kalla utrymmen. Detta kan ske på olika sätt, till exempel genom avfuktning via block som går i faser, en fas som suger upp fukten och en fas som genom värmetillförsel för ut fukten till utomhusatmosfären. Det kan också ske med uppvärmning, så kallad termisk avfuktning. Man värmer upp en slinga för att utnyttja fysikens lagar om att varm luft kan bära mer fukt än kall. På så sätt minskar luftfuktigheten i utrymmet.

Luktsanering – vad det innebär och hur man går tillväga

Om man vill slippa elakartade odörer kan man använda sig av luktsanering. Det finns olika metoder att gå tillväga vid sanering, beroende på luktstyrkan och framför allt källan. Det första som man bör tänka på är förstås att avlägsna källan till den dåliga lukten. Men även om man så gjort kan vissa odörer dröja sig kvar i väggar och möbler. För att komma tillrätta med detta, som annars kan bli ett obehagligt problem, finns det olika sätt. Alla sätt har sina för- och nackdelar.

Luktsanering med hjälp av ozon är en vanlig metod. Ozon är en instabil gas bestående av tre syreatomer vilket normalt återfinns högt upp i atmosfären där det skyddar mot ultravioletta strålar. Ozon är dock hälsovådligt och man bör därför inte vistas i trånga utrymmen då sanering sker med hjälp av ozon. Då ozon är en instabil molekyl krävs det att ozonet bildas på plats, av ett så kallat ozonaggregat. Ozonsanering fungerar bra mot både dålig lukt och för att sanera mögel. De hjälper även då man vill driva bort till exempel möss som härbärgerar i väggar och dylikt.

En annan metod för luktsanering är genom fotokatalysator. Det är en apparat med en UV-lampa vilken aktiverar en katalysator, t ex aluminiumdioxid, eller det ännu mer effektiva titandioxid. Det bildas då hydroxylradikaler som är väldigt reaktiva. Inom någon sekund efter bildandet har de oxiderat med någon annan partikel. På så sätt slår man sönder molekylerna som medför den dåliga lukten. Denna metod är den nyaste och hittills effektivaste. För att göra fotokatalysatorn ännu mer effektiv kan man använda sig av en UV-lampa som producerar en liten mängd ozon också. På så sätt får man en dubbel effekt.

Om man använder enbart fotokatalysator som luftsanering kan man vistas i miljön under tiden saneringen pågår, vilket i vissa situationer kan vara nödvändigt, till skillnad mot metoden med ozonaggregat.

Ytterligare en metod för luktsanering är så kallad fogger-metod. Denna metod används även som saneringsmetod mot mögel och parasiter. Foggning går ut på att man har en sorts rökmaskin vilken hettar upp det ämne man väljer att använda – det varierar givetvis beroende på vad för problem man har –, t ex en blandning vilken innehåller livsmedelsgodkänd propylenglykol som används vid just luktsanering. Glykolen kommer att omvandlas till alkohol vilken i sin tur dunstar bort. Foggerapparaten hettar upp glykolen till gas och finfördelar den så att partiklarna inte blir större än 5 mikrometer. Detta för med sig att saneringsvätskan kan tränga in på annars otillgängliga platser.

Om detta inte räcker kan man stryka på saneringsvätska eller Fulstopp. Dessa vätskor har för uppgift att döda av mögel och svartmögel (en mögeltyp som visar sig som svarta pricka på trä), men även mossa, lavar etc. Saneringsvätskor renar dock inte luften från mögelsporer och andra hälsofarliga partiklar. Vätskorna appliceras med fördel på porösare ytor där lukten har trängt in djupt, i t ex trä och betong. Saneringsvätska kan användas enskild men man får snarare bäst effekt om det används som komplement till en annan metod.

Eftersom saneringsvätskor ofta är både hälsovådliga och miljöfarliga – Fulstopp i brukslösning är lätt biologiskt nedbrytbar trots att den fungerar så bra – bör man dock i så stor grad som möjligt överväga de övriga metoderna när man har att göra med luktsanering.

Problem med fukt i hus

Ett av de vanligaste försäkringsanspråken beror på problem med fukt i hus. Det kan vara svårt att tro, men åtta av tio skador på hus kan härledas till fukt i hus. Problem med fukt i hus kostar inte bara potentiellt sätt en förmögenhet att bli av med, det kan också bli ett allvarligt hälsoproblem. Men det finns saker som man kan göra för att motverka och förebygga det.

Det första tecknet är att det luktar illa, så där lite som använda gymkläder som man glömt att packa upp sedan dagen innan. Man känner det bara precis när man kommer in i huset. Men låt dig inte luras av att det försvinner nästan direkt, detta beror på att människans luktsinne fungerar på så sätt att det bara känner av svagare lukter under de första två till femton sekunderna för sedan har luktcellerna mättats och börjar söka efter andra lukter.

Ett andra tecken kan vara att det uppstår kondens på insidan av fönstren, stokastiska eller samlade fuktfläckar, rötangrepp på trä och vittrande puts- och stenmaterial. Vad som är farligast är att mögel normalt inte syns med det blotta ögat. Det finns inte särskilt lätt att generalisera vilken typ av hus som potentiellt sätt kan få problem med denna typ av problem. Det har nämligen inte med åldern på huset att göra utan snarare sättet som det byggts på, den enda generaliseringen är att hus byggda efter 1960 har en tendens att få denna typ av problem just på grund av bland annat byggmetoder, byggtekniska lösningar och byggmaterial som inte användes tidigare.

De hus som vanligast får problem med fukt är de som är byggda med betongmatta på marken eller hus med kryp- eller torpargrund som har en ventilering som beror på uteluft eller som har inredd källare. Dessa har mest tendens att få problem med fukt och mögel. Framför allt byggdes hus med betongmatta på marken under 1970-talet; nio av tio hus byggdes på så sätt att isoleringen ligger ovanpå plattan och i dessa hus kan man nästan vara hundra procent säker på att det finns någon typ av fuktskada i huset. Men det kan också bero på andra saker, mögel kan i många fall också uppstå på grund av vattenskada, tätskicksläckage, dålig dränering i badrum och källare eller helt enkelt fukt som blivit inbyggd.

Kostnaden för att fixa ett fuktproblem är oftast dyrt, väldigt dyrt. Det är väldigt svårt att ge en generell siffra, men snittkostnaden för en sanering ligger på 250 000 kr, men det kan i många fall handla om belopp upp till 400 000 kr. Det är en god ide att preventivt behandla ytor på vind och i grund mot påväxt  med Tvärstopp, ifall det skulle komma fukt i huset. En Anticimexförsäkring där kontroller och råd ingår borde varje fastighetsägare kosta på sig. Dessa 2 enkla råd ihop kan spara 1/4 miljon i saneringskostnader.

Så här kan problem med fukt i hus dock förebyggas

Om ditt hus är byggt med en matta på marken så kan du göra det följande:
– Husgrunden bör luta iväg från huset annars rinner vattnet tillbaka mot huset och blir stående.
– Vatten från stupröret ska också rinna bort från huset.
– Trä ska inte ha kontakt med betonggolv eller ytterväggar, tänk framför allt på detta i källaren.
– En rabatt i direkt anslutning till grund binder vatten vilket kan ge problem.

Om du har krypgrund så kan du göra det följande:
– Allt som beskrivs ovan
– Täta krypgrunden
– Städa upp på marken och täck över med platsfolie som hindrar att det dunstar från marken

Och kom ihåg att problem med fukt i hus är ingenting att leka med.

Hur fungerar Boracol?

Boracol är ett träimpregneringsmedel som tillverkas av ett företag som heter Sansin från Kanada. Det är ett behandlingsmedel för trä för att förebygga attacker som uppkommer av insekter, svampar, fukt och mögel.

Boracol Mögel- och insektsskydd

Trä har en karakteristika som är väldigt speciell, trä är varmt och organiskt. Trä har en charm som inget annat material egentligen har och det gör det unikt. Men trä måste skyddas, då det är organiskt är det utsatt för en rad med hot som man vill undvika. Framför allt handlar det om mögel, svamp och insektsangrepp. Boracol är en borbaserad produkt som förser träet med ett naturligt skydd utan att påverka dess utseende.

Boracol är en icke-organisk vattenlöslig produkt som använder metallen bor, borsyra, en naturlig förmultningshämmare, för att skydda mot svampar och insektsangrepp. Fukt, som vanligtvis uppstår i badrum, källare och andra utrymmen med dålig dränering eller där vatten utsätter blottad betong och kakel, är den principiella anledningen till att trä förmultnar och möjliggör för mögel att börja växa. Det är också denna fukt som trä naturligt håller som Boracol utnyttjar för att fullt ut kunna penetrera träet. Boracol utnyttjar träets naturliga fibrer för att låta borsyran tränga in i träet och så på sätt långsiktigt kunna skydda träet mot fuktskador.

Tjugo procent av Boracol är så kallad aktiv substans som kontinuerligt tränger in och skyddar träet, även om man torkar ut träet. Många andra träbeskyddande produkter torkar bokstavlig talat ut om träet torkar vilket kan skapa problem. Utemöbler i trädgården brukar till exempel ofta stå ute hela sommaren i både sol och regn. Det här är en miljö där de utsätts för både fukt och torka. Det samma gäller också trädäck på båtar som går från torrt till vått under hela sommaren. Det som är riktigt imponerande med Boracol är att det dessutom fungerar på andra icke-organiska ytor som till exempel sten och betong.

Boracol är klassade som bekämpningsmedel av kemikalieinspektionen. För yrkesmässigt bruk i behörighetsklass två och för privat bruk i behörighetsklass tre. Det finns två typer av produkter som säljs i Sverige. Den ena är Boracol 10/2Bd som rekommenderas att använda för att bekämpa bakterie- och mögelangrepp både inomhus och utomhus. Den andra är Boracol 20/2Bd som rekommenderas att använda mot röta som uppstår i samband med fuktskador både inomhus och utomhus, till exempel fönster, träfasader, takstolar och bjälkar, samt mot svampangrepp och insekter som angriper trä. Även om Boracol inte är organiskt så är det en produkt som inte ger upphov till varken cancer eller allergier.

Boracol ger ett långvarigt och bra skydd som motverkar och dödar både torr- och våtröta, bakterier, svamp- (då specifikt äkta hussvamp), alg- och insektsangrepp. Boracol kan även användas som för att ”bota” en yta som redan blivit angripen av svamp, röta eller insekter. Det är högst rekommenderat att använda Boracol för tak, golv och bärande struktur som är tillverkat av trä; bjälkar samt dörrar och fönster. Boracol är dessutom luktfri, ofärgad, icke-brandfarlig och enkelt att applicera på både gamla och nya ytor. Boracol är ett giftigt bekämpningsmedel, som förebyggande alternativ kan man använda Tvärstopp, som bygger på ny svensk katjonisk (giftfri polymerteknik, baserad på positiv elektrisk laddning) ytteknik för långtidsskydd.

Problem med äkta hussvamp

Många svenskar har problem med äkta hussvamp, men hur avgör man om det är äkta hussvamp man har från till exempel mossa, fukt och mögel? Vad är då skillnaden mellan de olika angreppen som man kan få på sitt hus. Vi väljer att förklara hur den äkta hussvampen fungerar.

Äkta hussvamp

Det första som man bör veta om äkta hussvamp är att det är den absolut farligaste formen av angrepp som man kan få i sitt hem. Den äkta hussvampen angriper träet eller virket i ett hus. Det som gör den så farlig är att den själv kan dra till sig fukt till träet och skapa den perfekta miljön för att växa, och när den växer så växer den väldigt snabbt. Den optimala miljön är runt 30 % fuktighetsnivå i virket och runt 20 grader varmt och då kan den växa upp till 5-6 mm per dygn.

Den äkta hussvampen arbetar genom att äta och bryta ner cellulosan i virket som torkar ut och detta bildar som ett rutmönster i träet och det enda som blir kvar är som små kuber av trä i själva träet, och slutligen så vittrar virket sönder i bitar.

I början av angreppet så växer den äkta hussvampen som en vit hinna, eller mycel som det kallas, över och inuti på träet. Som kuriosa så kallas den äkta hussvampen för ”den gråtande” på latin från dess namn serpula lacryman. Detta beror på att den äkta hussvampen i fuktiga miljöer avger vattendroppar. Efter ett tag så övergår färgen till en gulgrå form av hinna. I denna hinna bildas som små strängar som sedan används för att sprida sig snabbare. Dessa strängar behöver inte ens ha kontakt med trä som de kan få energi ifrån, utan de kan löpa över andra material som tegel eller sten och på sätt länka samman två separata träytor.

Det finns ett par sätt som man kan känna igen ett angrepp från äkta hussvamp:

– Träet som blivit angripet bildar som ett rutmönster då träet spricker när hussvampen äter cellulosan.
– Hussvampen släpper ifrån sig sporer som är ser ut som ett brunt, väldigt finmalt, damm eller pulver som lägger sig ovanpå allt som befinner sig i dess väg när det separeras från svampen.
– När äkta hussvampen går över i sin gulgråa form så kan det väldigt lätt förväxlas med mögel eller till och med spindelväv
– Om äkta hussvamp får växa under flera år så bildas så kallade fruktkroppar och det är dessa som sedan släpper ifrån sig sporerna som nämns ovan.

Vad kan man göra för att förebygga angrepp från äkta hussvamp?

En av de fundamentala faktorerna för att äkta hussvamp ska kunna växa är att den befinner sig i en fuktig miljö. Detta kan bero på många olika faktorer, men de vanligaste är felaktig isolering, felaktigt utformad ventilation och en vattenskada som inte tagit om hand på rätt sätt. Man bör se till att:

– Förebygga svamp, mögel, alger och andra påväxter genom att behandla vind o källare med Tvärstopp
– Syna sin krypgrund så att den är torr
– Se till att hängrännorna leder bort vattnet från husgrunden
– Undvika att förvara tidningar, plast och trä direkt på golv i källare eller dylikt
– Vatten inte kan komma in via sin skorsten med hjälp av till exempel en huv
– Inte bygga igen grund, kattvind eller källartrappor då detta skapar tajta utrymmen där fukt kan ansamlas och skapa en miljö där äkta hussvamp kan växa.

Sämsta anledningarna till att göra en fasadrenovering

Det finns många anledningar till att man gör en fasadrenovering, oftast så brukar det vara att huset eller byggnaden har blivit så pass gammalt att det helt enkelt är dags att byta eller att man byter för att uppdatera stilen på huset. Det finns dock ett par anledningar som inte är så trevliga och kanske inte heller så nödvändiga. Jag skulle vilja kalla de för ”de sämsta anledningarna” till att göra en fasadrenovering.

Det flesta av de sämsta anledningarna beror på dåligt underhåll då detta med tiden kan förstöra huset. Bland dessa så hittar du all typ av påväxt såsom alger, lavar, mossa, mögel och hussvamp som kan ge upphov till dålig lukt. Oftast brukar dessa problem komma till följd av en eller flera anledningar som listas nedan:

– Dålig dränering vid utsatta punkter
– Dåligt underhåll, frånvaro av fasadtvätt och allmän rensning
– Samling av löv och gräs mot blottad betong till exempel grund eller källare
– Dålig byggnation som tillåter att fukt ansamlas på vissa punkter
– Att inte ha behandlat fasaden med Tvärstopp – eller i alla fall ha sprutat den med Fulstopp vart 5:e år, snabbt, billigt och enkelt

Vad gör man när fasaden är riktigt taskig?

Huset fungerar på precis samma sätt som bilen, vad jag syftar på är att ju längre tid man låter ett problem vara ju dyrare kommer det att bli att fixa det. Och kostnaden stiger oftast exponentiellt vilket gör det billigast att fixa så fort man upptäcker det. Det är således absolut billigast att arbeta preventivt. Regelbundet underhåll och kontroll kan för många kännas som tungt och tidsödande, men tro mig, det är i längden det absolut bästa för ditt hus, dig och framför allt din plånbok.

Tyvärr så är det inte allt för många som tar sig tid att göra detta preventiva arbete utan ”hellre” väntar till problemen uppstår och tar hand om dem som de kommer. Detta kan i viss utsträckning fungera, så länge man upptäcker problemen i tid. Problemet med metodologin är att man oftast upptäcker problemen väldigt sent och de har således redan spridit sig så pass att de skapat stora problem. Och då återkommer vi till ovan nämnt angående kostnaderna.

Om problemet har uppstått så ska man så snart som möjligt fixa det. Ta först och främst kontakt med ett företag som kan utföra en sanering av huset för att utrota problem mögel och hussvamp, till exempel Anticimex som är ledande på den svenska marknaden. Detta kommer kosta ett par tusenlappar, men det är bättre att spendera dessa än att reparera fasaden för att efter fem år upptäcka att det fanns latenta problem med mögel och hussvamp som vid det här laget helt och hållet förstört huset.

Ta sedan kontakt med ett par olika byggfirmor och begär offerter. Man kan nu skynda lite långsammare, de värsta problemen har Anticimex tagit hand om så man har råd att ta sig ett par veckor för att hitta en bra offert. Den svenska byggmarknaden har de senaste åren varit en ”sellers market”, det vill säga, byggföretag har oftast satt de pris de känner för – läs överpriser – då väntetiderna är väldigt långa. En del företag ligger kvar i samma tänk, men det senaste året har byggandet avtagit och man kan således hitta firmor som tar mycket mindre betalt än andra. Det blir rätt stor skillnad i slutändan om byggföretaget tar 300 eller 600 kronor i timmen för samma arbete eller värre, lägger ett fast pris så slutkostnaden blir 2000 kr i timmen.

Se till att de verkligen byter ut allt material som är dåligt, det kan kosta många att vara snål på kort sikt då resultatet blir att man måste göra om arbetet om det inte görs rätt.

Ett tips vi ger är att man spenderar extra vid en fasadrenovering då man kan passa på att förbättra fasaden på huset och på så sätt höja värdet på det och på så sätt tjäna igen lite på kostnaden!

Sanering med Anticimex

Anticimex är förmodligen det största saneringsföretag i Sverige. Bolaget bildades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren vuxit till ett internationellt företag med tusentals anställda. Företagets affärsidé är väldigt intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en garanti om en skadedjursfri miljö. Detta gör att man i praktiken givetvis kan ta mer betalt, men också att man arbetar med att förebygga problem hos kunden vilket för kunden är mycket mer adekvat än till exempel en enskild mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allt från dålig lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt och mögel. Dessa problem brukar man normalt finna i badrum och andra fukta utrymmen.

Anticimex för privatpersoner och företag

Anticimex inriktar sig på att förse både privatpersoner och företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in sina tjänster i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende och energi. Skadedjur innefattar principiellt alla typer av insekter och småkryp som skadar hemmet eller dess omgivning på ett eller annat sätt. Det absolut vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus och sommarhus. Anticimex arbetar väldigt metodiskt. För att undvika att använda för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som orsakar problemet för att sedan använda gifter som är specialanpassade för just den typen av angrepp. Detta är en tjänst som man även förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är oftast väldigt besvärliga och framallt dyra. Anticimex filosofi är att attackera problemet så snart som möjligt efter att det uppstått. Fuktproblem leder ofta till problem med mögel och kanske till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man väntar med att åtgärda problemet ju dyrare blir sluträkningen. Enligt en studie som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blir dyra. Den genomsnittliga kostnaden för att åtgärda en fuktskada brukar hamna på mellan 10000 och 15000 kronor om villaförsäkringen täcker kostnaderna. Om villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på flera hundratusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att genomföra besiktning av hus och villor innan köp eller försäljning för att upptäcka eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Detta är väldigt bekvämt för både köpare och säljare då Anticimex även täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem för att avgöra om man slösas energi i onödan. Undersökningar har visat att hela 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från felaktig ventilation till dålig isolering.

För företag erbjuder Anticimex samma tjänster som för privatpersoner, men utöver dessa erbjuder man även tjänsterna egenkontroll,  livsmedelshygien och brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de verkligen uppfyller de normer och lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex arbetar, för de här områdena, efter filosofin att man menar sänka kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika problem inom de två sistnämnda områdena.

Vad är mögel och svartmögel och hur påverkar det mitt hus?

Det första du förmodligen tänker på när du hör ordet mögel eller svartmögel är förmodligen en lite för gammal ost, bröd eller kanske någon matbit som sparats i kylskåpet för länge, sammanfattningsvis, något som ser och kanske luktar äckligt. Detta är helt korrekt, och den naturliga reaktionen är förmodligen att genast slänga ut dessa artiklar i soporna och inte tänka på det så mycket mer.

Det finns också andra typer av mögel, bland annat en uppsjö av fina franska ostar får sin smak från att de lämnar i särskilda miljöer där de under kontrollerade former får mögla tills rätt smak nås. Man använder även en, för oss människor, typ av ofarligt mögel för att framställa öl och vin.

Det finns till och med mögel som kan rädda liv och som för övrigt är en svensk uppfinning, nämligen penicillinet. Dessa typer av mögel oroar vi oss inte särskilt mycket över, då vi lätt kan kontrollera dem och hålla oss undan från dem.

Det finns dock ytterligare andra typer av mögel och svartmögel som inte är så trevliga och som i kombination med till exempel mögel allergi, kan ge upphov till livshotande tillstånd. Det som syftas på är den mögel som kan börja växa i våra hus, latent, sakta men säkert, utan att vi märker något. Det vanligaste är fuktmögel, som uppstår när vi låter vatten eller fukt ansamlas på en viss punkt under en längre tid och små svampar som börjar växa sakta på ett undangömt ställe och som först gör sin närvaro känd när det är för sent.

Många har förmodligen sett denna typ av mögel i gamla, övergivna hus som har stått stängda under en längre tid. Man kan se en sorts bruntoning i tak och väggar som tycks har växts sig fram. Detta är med all säkerhet ett mögel- eller svampangrepp.

Mögel i hus är farligt, och det har bland annat bevisats genom en studie kallad för Värmlandsstudien som publicerats av Linda Hägersten Engman år 2006. I rapporten studeras 400 familjer, där 198 barn led av två olika allergiska eller astmatiska symptom och 202 barn var helt friska. Det visade sig att det finns en tydlig korrelation mellan ohälsa och dålig luft och dessutom påvisades starka samband mellan allergier och astma och mögelangrepp. Ju starkare mögelangrepp, ju värre var ohälsan.

Att sanera mögel är inte alltid det lättaste och inte heller det billigaste. Det är helt beroende på hur länge angreppet har fortgått. Möglet kan vara väldigt ungt och således har det inte spridit sig och saneringen är lätt och inte allt för dyr, det kan räcka att spruta på lite Fulstopp, vänta 24 timmar och sedan avläsna det avdödade möglet. Tyvärr så märker man oftast inte problem med mögel, och även om man egentligen känt lukten av mögel ett tag; det vanligaste exemplet är ett badrum som hela tiden luktar som en gammal blöt handduk som inte fått torka, och då kan problemet har spridit sig till många delar av huset.

Problem relaterade till mögelsanering brukar oftast visa sig i samband för försäljning av hus, då både köpare och säljare generellt gör en besiktning av huset för att uppdaga eller utesluta alla typer av problem med huset i fråga. Detta kan leda till kraftiga värdeförändringar på hus och det kan därför som husägare vara värt att göra regelbundna kontroller eller besiktningar för mögel även om man inte är på väg att sälja sitt hus för att undvika otäcka överraskningar.