Hur går mögelsanering till?

Innan och vid mögelsanering finns det några saker att tänka på. Det finns olika metoder vid sanering, beroende hur kraftigt angripet utrymmet, var det befinner sig samt vad det är för typ av mögel.

Mögel tycker om fukt och kan växa till sig ganska fort i ett fuktigt, dåligt ventilerat hus. Platser där det är vanligt med mögel är bland annat källare, badrum och vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre olika utrymmen är att de ofta är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har ofta blivit tilläggsisolerade lite för bra, varpå den tidigare luftgenomströmningen som var en följd av dålig isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna ofta små och dåligt ventilerade, vilket direkt blir en orsak till att fukten stannar. Badrum utsätts dagligen för fukt i och med att man duschar och badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan även växa på oorganiskt material, så som kakel och betong, helst om det är belagt med smuts och jord.

Mögel avger mögelsporer, mykotoxiner och gaser. Det är gaserna som ger dålig lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan orsaka allergier och irriterade luftvägar, men även allvarligare symptom. Därför ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det vistas människor.

Om man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så sätt ringa in var möglet växer och hur allvarligt mögelangreppet är.

Oavsett hur stort eller litet mögelangreppet är ska man alltid se över orsaken till varför möglet har kunnat växa till. Ofta rör det sig om dålig dränering och ventilation och om man åtgärdar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på olika sätt. Vid ett mindre angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det ofta med att använda rengöringsmedel och ättika. Kommer möglet tillbaka kan man använda sig av klorin för att döda svampen. Det är dock inte säkert att man får bort mögelfläckarna; svartmögel ger små svarta prickar vilka kan vara mycket svåra att få bort från fogar och kakel.

Om man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder eller i porösa material kan fogging vara en god idé. Fogging innebär att man med hjälp av en speciell apparat värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig lätt in i varje skrymsle och vrå samt kan tränga in i porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder dödar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner och sporer som möglet avger. För att bli av med dålig lukt kan man använda sig av fogging, fast då med luktneutraliserande medel som hettas upp.

Om man har stora mängder mögel är det bästa sättet att helt enkelt ta bort det skadade materialet och ersätta det med nytt och fräscht, som därefter behandlas med Fulstopp. Detta är ett kostsamt och omständigt arbete, men det mest effektiva eftersom man får bort även svampsporer, mykotoxin och dålig lukt till följd av gaser.

Alltså finns det hopp om att bli av med mögel i hus och byggnader, men man ska tänka till vilken metod av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och gärna kombinera det med avfuktning.