Mögelhund, en översikt

En mögelhund är en specialtränad hund som använder sitt utomordentliga luktsinne för att hitta mögel och annan mikrobiell påväxt. Användningen av mögelhundar vid arbetet innan mögelsanering har ökat genom åren.

Hundar har sedan urminnes tider använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det finns en uppsjö olika saker man kan träna en hund till. Eftersom hundar har ett mycket känsligt luktsinne är de förträffliga vid sökning av ämnen som vi människor har svårt eller inte alls kan känna lukten av.

Mögel behöver inte alltid föra med sig dålig lukt, det är inte säkert att det luktar alls i vissa fall, så att en mänsklig näsa kan känna av det i varje fall. Om man misstänker att man har problem med mögel så är det första steget att ta reda på exakt var möglet befinner sig.

Ofta kan man se och känna lukten av mikrobiell påväxt, så som mögel. Men även om man ser en stor mögelfläck som växer på väggen, är det inte säkert att det är allt. Det kan finnas mer mögel till exempel bakom tapeter, kakel och så vidare. Det är här mögelhunden kommer in i bilden.

En mögelhund ska ha en gedigen träning, där grundutbildningen är runt åtta månader och som sker tillsammans husse eller matte, personen som också kommer att vara mögeltekniker. Det är alltså, precis som vid utbildningen av narkotika- och polishundar en träning som rör både människa och hund lika mycket. Man utbildar ett team.

Efter grundutbildningen är det viktigt att hunden fortsätter tränas, så att kunskaperna inte tynar bort. En hund tränar sina kunskaper genom att genomföra dem, alltså i detta fall genom att söka efter mögel i hus och dylikt.

Mögel uppkommer gärna där det finns fukt. Sådana typiska utrymmen är dåligt ventilerade badrum, källare, vindar etc. Mögel avger hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen (även kallade MVOC, microbial volatile organic compound). Det är dessa mögelgaser som hunden är tränad att hitta och markera.

Mögel kan avge dessa hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen i upp till fyrtio år efter att mögelsvampen har torkat ut. Det är då lätt att förstå vikten att få bort möglet från sitt hus. För att bli av med mögel är det bästa sättet också det mest radikala, att helt enkelt ta bort allt det angripna materialet och ersätta det med nytt och fräscht.

För att inte få tillbaka problemen med fukt, mögel och annan mikrobiell påväxt är det viktigt att åtgärda orsaken. Torka utrymmet ordentligt med avfuktare och se över ventilationen. Om det är husgrunden som har blivit mögelangripen bör man se till så att dräneringen är god. Ta bort växter och jord från husknuten och ersätt med dränerande material, annars stannar fukten efter regn och det i sig är en risk för fuktskador med påföljande mögelväxt. Skydda alla ytor med Fulstopp eller ännu bättre, med Tvärstopp.

Det finns ingen speciell hundras som är extra lämpad för att bli mögelhund, det rör sig om hundens personlighet men framför allt om träning. Att utbilda sin hund i att söka efter MVOC och därmed mögel är heller inget man gör i en handvändning. Det kräver en konsekvent hundförare och regelbunden träning. Om man lyckas har man dock en fantastisk arbetskamrat i sin mögelhund.