Sämsta anledningarna till att göra en fasadrenovering

Det finns många anledningar till att man gör en fasadrenovering, oftast så brukar det vara att huset eller byggnaden har blivit så pass gammalt att det helt enkelt är dags att byta eller att man byter för att uppdatera stilen på huset. Det finns dock ett par anledningar som inte är så trevliga och kanske inte heller så nödvändiga. Jag skulle vilja kalla de för ”de sämsta anledningarna” till att göra en fasadrenovering.

Det flesta av de sämsta anledningarna beror på dåligt underhåll då detta med tiden kan förstöra huset. Bland dessa så hittar du all typ av påväxt såsom alger, lavar, mossa, mögel och hussvamp som kan ge upphov till dålig lukt. Oftast brukar dessa problem komma till följd av en eller flera anledningar som listas nedan:

– Dålig dränering vid utsatta punkter
– Dåligt underhåll, frånvaro av fasadtvätt och allmän rensning
– Samling av löv och gräs mot blottad betong till exempel grund eller källare
– Dålig byggnation som tillåter att fukt ansamlas på vissa punkter
– Att inte ha behandlat fasaden med Tvärstopp – eller i alla fall ha sprutat den med Fulstopp vart 5:e år, snabbt, billigt och enkelt

Vad gör man när fasaden är riktigt taskig?

Huset fungerar på precis samma sätt som bilen, vad jag syftar på är att ju längre tid man låter ett problem vara ju dyrare kommer det att bli att fixa det. Och kostnaden stiger oftast exponentiellt vilket gör det billigast att fixa så fort man upptäcker det. Det är således absolut billigast att arbeta preventivt. Regelbundet underhåll och kontroll kan för många kännas som tungt och tidsödande, men tro mig, det är i längden det absolut bästa för ditt hus, dig och framför allt din plånbok.

Tyvärr så är det inte allt för många som tar sig tid att göra detta preventiva arbete utan ”hellre” väntar till problemen uppstår och tar hand om dem som de kommer. Detta kan i viss utsträckning fungera, så länge man upptäcker problemen i tid. Problemet med metodologin är att man oftast upptäcker problemen väldigt sent och de har således redan spridit sig så pass att de skapat stora problem. Och då återkommer vi till ovan nämnt angående kostnaderna.

Om problemet har uppstått så ska man så snart som möjligt fixa det. Ta först och främst kontakt med ett företag som kan utföra en sanering av huset för att utrota problem mögel och hussvamp, till exempel Anticimex som är ledande på den svenska marknaden. Detta kommer kosta ett par tusenlappar, men det är bättre att spendera dessa än att reparera fasaden för att efter fem år upptäcka att det fanns latenta problem med mögel och hussvamp som vid det här laget helt och hållet förstört huset.

Ta sedan kontakt med ett par olika byggfirmor och begär offerter. Man kan nu skynda lite långsammare, de värsta problemen har Anticimex tagit hand om så man har råd att ta sig ett par veckor för att hitta en bra offert. Den svenska byggmarknaden har de senaste åren varit en ”sellers market”, det vill säga, byggföretag har oftast satt de pris de känner för – läs överpriser – då väntetiderna är väldigt långa. En del företag ligger kvar i samma tänk, men det senaste året har byggandet avtagit och man kan således hitta firmor som tar mycket mindre betalt än andra. Det blir rätt stor skillnad i slutändan om byggföretaget tar 300 eller 600 kronor i timmen för samma arbete eller värre, lägger ett fast pris så slutkostnaden blir 2000 kr i timmen.

Se till att de verkligen byter ut allt material som är dåligt, det kan kosta många att vara snål på kort sikt då resultatet blir att man måste göra om arbetet om det inte görs rätt.

Ett tips vi ger är att man spenderar extra vid en fasadrenovering då man kan passa på att förbättra fasaden på huset och på så sätt höja värdet på det och på så sätt tjäna igen lite på kostnaden!