Mögel i hus, ett allt vanligare problem

Det har blivit allt vanligare med mögel i hus, inte bara i nybyggda utan även i hus som har stått mögelfria i åtskilliga år. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har oftast sin förklaring i att huset har blivit felaktigt byggt eller renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel och annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, gärna byggda innan sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes också ofta upp av oljepanna. Det är en dyr och energislösande metod att värma upp sitt hus på. Många har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga och billiga. Man har också valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt ventilation då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Ofta när man tilläggsisolerar idag gör man det lite för bra. Lägg också till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som ofta stod i källan och torkade ut denna med värme som läckte ut.

Man får då ett hus som inte har lika god ventilation för luften står mer still. Detta gör att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel gillar fukt, så där man har fukt, där löper man också risk att få mögel. Vanliga sådana platser är badrum, källare och vindar om man ser till själva huset. En annan härlig plats för mögel att växa till på är i en husvagn och eftersom de oftast lämnas helt utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig stort och luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, speciellt inte när det gäller de första metoderna man bör testa för att få bort möglet. En metod, kanske den billigaste och beroende på vart möglet finns, också en effektiv metod, är att tvätta grundligt med rengöringsmedel eller diskmedel och avsluta med ättika.

En något starkare variant på samma tema är att tvätta det mögelangripna området med klorin. Detta är dock inte speciellt miljövänligt, och man bör vara försiktig med klorin i utrymmen som man vistas mycket i. Fulstopp är ett annat preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar också framåt i tiden. Dock inte lika länge som Tvärstopp, som troligen skyddar längs av alla preparat.

En annan metod för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man hettar upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Detta görs med hjälp av en speciell apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att tränga in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen och vrår.

Inget av ovan nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, alltså det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar bara av själva mögelsvampen. Det tar också inte bort dålig lukt ordentligt utan man kan vara tvungen att tvätta flera gånger, och det är inte alltid det hjälper. Det finns foggingmetoder även vid sanering av dålig lukt, men då används givetvis andra medel än vid mögelsanering.

Den mest drastiska, och bästa metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet och ersätta det med nytt material. Då får man också bort mögelsporer och mykotoxiner.

Vidare är det viktigt att tänka på att huset är bra ventilerat och inte lätt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det viktigt att åtgärda saker som dålig ventilation.